Kviečiame jungtis prie STEAM tinklo

Visas pageidaujančias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas kviečiame jungtis prie STEAM mokyklų tinklo.

Norėdama tapti STEAM tinklo nare, mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga:

  • užpildo STEAM tinklo mokyklos anketą;
  • gauna STEAM tinklo koordinatorių pritarimą, kuris derinamas su mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigėju;
  • sukuria mokyklos / ikimokyklinio ugdymo įstaigos STEAM veiksmų planą, numatydama galimybes jį įgyvendinti, ir suderina su koordinatoriais;
  • paskiria STEAM koordinatorių mokykloje / ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Koordinatorius yra kontaktinis asmuo su tinklo koordinatoriais ir kitomis tinklo mokyklomis, atsakingas už STEAM veiklų koordinavimą ir įgyvendinimą mokykloje / ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
  • vienerius metus, konsultuojantis su pasirinkta / paskirta jau STEAM tinkle esančia mokykla ir koordinatoriumi, sėkmingai įgyvendina veiksmų planą;
  • pritarus STEAM tinklo mokyklai ir koordinatoriui tampa visaverte STEAM tinklo nare.

Atkreipiame dėmesį, kad paspaudus „Pateikti“, informacija bus išsaugota ir Jūs į savo elektroninį paštą gausite nuorodą, kurią atvėrę vėl galėsite pildyti informaciją ir ją išsaugoti. Užpildytų anketų lauksime iki 2019 m. vasario 22 d. 17 val. Jų svarstymas vyks paskutinę vasario savaitę. Vėliau anketą bus galima pildyti visą laiką, bet galimų narių svarstymas vyks jau tik kitų metų paskutinę vasario mėn. savaitę.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas kviečiame anketą pildyti pagal savo veiklų specifiką.

Daugiau informacijos apie STEAM mokyklą, šalių įsipareigojimus rasite čia.

Kilo klausimų? Rašykite Ugdymo plėtotės centro metodininkei Aušrai Gutauskaitei elektroniniu paštu ausra.gutauskaite@upc.smm.lt arba skambinkite tel. +370 61727123.

Aušra Gutauskaitė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-12-31 14:09:25
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.