Projektas „STEM mokyklos ženklas“ skelbia mokyklų atranką STEM mokyklos ženklo platformai ir įsivertinimo priemonei išbandyti

Ugdymo plėtotės centras kartu su „European Schoolnet“, „Ciencia Viva“ (Portugalija), „Maison pour la Science d'Alsace“ (Prancūzija), „Center for the Promotion of Science“ (Serbija) nuo 2017 m. įgyvendina „Erasmus +“ strateginių partnerysčių (sutarties numeris 2017–1-BE02-KA201-034748) projektą „STEM School Label“ (liet. „STEM mokyklų ženklas“).

„STEM School Label“ projektas skelbia 15 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų atranką STEM mokyklos ženklo platformai ir įsivertinimo priemonei išbandyti.

2019 m. kovo mėnesį 60 atrinktų mokyklų (po 15 mokyklų iš Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos ir Serbijos) bus pakviestos užsiregistruoti „STEM mokyklos ženklo“ platformoje ir balandžio– birželio mėnesiais išbandyti internetinę STEM veiklos įsivertinimo priemonę.

Išbandymo tikslas – išanalizuoti naudotojams teikiamas STEM veiklos gaires bei teikti siūlymus jai tobulinti.

Mokyklos, naudodamos šią priemonę, galės įsivertinti savo mokyklos STEM lygį (pradedančioji, vidutinė ar pažengusi) pagal 21 kriterijų. Mokyklų, dalyvausiančių išbandyme, teikiama grįžtamoji informacija bus naudojama STEM mokyklos ženklo platformai, įsivertinimo priemonei ir mokyklų STEM ugdymui tobulinti.

Atrinktos mokyklos galės identifikuoti ir tobulinti savo STEM mokyklos veiklas, keistis patirtimi ir idėjomis su kitomis Europos mokyklomis apie mokyklų STEM strategijos kūrimą ir įgyvendinimą.

Trys iš STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandyme dalyvaujančių mokyklų bus atrinktos tapti STEM mokyklomis-ambasadorėmis ir du kiekvienos mokyklos anglų kalbą mokantys atstovai (direktorius ar pavaduotojas/skyriaus vedėjas ir mokytojas) bus kviečiami dalyvauti „European Schoolnet“ seminare Briuselyje 2019 m. rugsėjo mėn. (kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bus apmokėtos).

Reikalavimai atstovams tų mokyklų, kurios pageidauja dalyvauti STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandyme:

  • anglų kalbos pagrindai (supratimas, skaitymas);
  • mokyklos atstovas (-ai) turi turėti galimybę mokyklos vardu užpildyti mokyklos įsivertinimo anketą anglų kalba.

Dalyvio anketą rasite čia.

Užpildytų anketų lauksime iki 2019 m. kovo 15 d. imtinai.

Atrinktas mokyklas informuosime iki 2019 m. kovo 25 d.

Kilo klausimų? Rašykite ar skambinkite Ugdymo plėtotės centro metodininkėms:
Eglei Vaivadienei, el.paštas Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt, tel. 8 5 210 9826,
Dainai Grigėnienei, el.paštas Daina.Grigeniene@upc.smm.lt, tel. 8 5 277 9881.

Eglė Vaivadienė
Projekto „STEM School Label“ koordinatorė Lietuvoje

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-25 13:17:23
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.