Projektas „STEM mokyklos ženklas“ skelbia ugdymo įstaigų atrankos STEM mokyklos ženklo platformai ir įsivertinimo priemonei išbandyti rezultatus

Pagrindinis projekto „STEM mokyklos ženklas“ tikslas – padėti Europos bendrojo ugdymo mokykloms įsivertinti vykdomas STEM veiklas ir planuoti, kaip tobulinti STEM veiklą. STEM mokyklos ženklo platforma ir įsivertinimo priemonė kurta, atsižvelgiant į pagrindinius elementus ir kriterijus, kuriuos būtina įtraukti į mokyklos, siekiančios vadintis STEM mokykla, strategiją.

Dėkojame visoms ugdymo įstaigoms, atsiliepusioms į kvietimą ir priėmusioms iššūkį išbandyti STEM mokyklos ženklo platformą ir įsivertinimo priemonę. Iš viso buvo gautos 43 anketos.

Skelbiame atrinktų mokyklų sąrašą:

 1. Alytaus Jotvingių gimnazija
 2. Alytaus Putinų gimnazija
 3. Kauno „Aušros“ gimnazija
 4. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla
 5. Kauno Maironio universitetinė gimnazija
 6. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
 7. Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija
 8. Klaipėdos Baltijos gimnazija
 9. Klaipėdos Sendvario progimnazija
 10. Molėtų progimnazija
 11. Kėdainių r. Šėtos gimnazija
 12. Šiaulių Didždvario gimnazija
 13. Šiaulių lopšelis-darželis „Pasaka“
 14. Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
 15. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus
 16. Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

Ugdymo įstaigos buvo atrinktos remiantis šiais kriterijais:

 • tikslinga motyvacija, orientuota į STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandymą;
 • komandos subūrimas (komandos sudėtyje yra technologijų, gamtos mokslų ar matematikos mokytojų, taip pat mokyklos vadovas ar jo pavaduotojas / skyriaus vedėjas);
 • mokyklos vadovo pritarimas dalyvauti STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandyme;
 • anglų kalbos žinios;
 • mokyklos atvirumas, patirtis ir motyvacija dalintis gerąja praktika, vykdyti sklaidą;
 • gebėjimas naudotis skaičiuoklėmis, mokytojų veiklos koordinavimas;
 • mokyklos geografinė padėtis (skirtingų Lietuvos regionų ugdymo įstaigos);
 • mokyklos tipas (ikimokyklinio ugdymo įstaigos, pradinės mokyklos, progimnazijos ir gimnazijos).

Visos atranką praėjusios ugdymo įstaigos apie STEM mokyklos ženklo platformos ir įsivertinimo priemonės išbandymą artimiausiu metu bus informuojamos kontaktinių asmenų pateiktais elektroniniais adresais. Mokyklos, pateikusios anketą ir neatrinktos išbandyti įrankį, bus pakviestos jungtis į STEAM mokyklų tinklą ir nuolat informuojamos apie Ugdymo plėtotės centro vykdomas STEAM veiklas.

Mokyklų atranka vykdyta įgyvendinat 2017–2020 m. Ugdymo plėtotės centro kartu su „European Schoolnet“, „Ciencia Viva“ (Portugalija), „Maison pour la Science d'Alsace“ (Prancūzija), „Center for the Promotion of Science“ (Serbija) „Erasmus +“ strateginių partnerysčių (sutarties numeris 2017–1-BE02-KA201-034748) projektą „STEM mokyklų ženklas“ (angl. – „STEM School Label“).

Eglė Vaivadienė
Projekto „STEM School Label“ koordinatorė Lietuvoje

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-26 11:34:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.