„STEM PD Net“ projekto renginyje diskutuota apie pedagogų kompetencijų tobulinimą

Balandžio 12 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „STEM PD Net“ sklaidos renginys. Jo tikslas – remiantis „STEM PD Net“ projekto patirtimi, skatinti diskusiją apie iššūkius kompetencijų tobulinimą STEM dalykų mokytojams organizuojančioms institucijoms Lietuvoje ir gilesnio bendradarbiavimo su įvairiais partneriais galimybes. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto renginyje dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, institucijos, atsakingos už mokytojų kompetencijų tobulinimą, STEM dalykų mokytojų asociacijų atstovai, LEU ir VDU mokslininkai, projekto Lietuvoje partneriai, STEM mokyklų tinklo, verslo atstovai, Ugdymo plėtotės centro darbuotojai.

Tradiciškai gražiu sveikinimu renginį pradėjo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis. Linkėdamas konstruktyvaus darbo jis pasidžiaugė, jog susirinko bendraminčiai, kurie aktyviai dalyvauja ir kituose su STEM tematika susijusiuose susitikimuose ir diskusijose. G. Vaidelis pasidalijo, kaip ir kodėl Ugdymo plėtotės centras įsijungė į STEM PD tinklą, apimantį daugiau nei 30 STEM kvalifikacijos tobulinimo centrų ir su pedagogų kompetencijų tobulinimu susijusių institucijų Europoje.

Projekto koordinatorė Lietuvoje Rūta Mazgelytė pristatė vieną iš tinklo vykdomų tarptautinių projektų – „STEM PD Net“. Renginio dalyviai sužinojo apie šiuo metu kuriamus intelektinius produktus, skirtus STEM dalykų mokytojų kompetencijų tobulinimo kokybei gerinti bei kompetencijų tobulinimą vykdančių institucijų partnerystei skatinti. Pavyzdžiui, pedagogų kompetencijų tobulinimo kokybės kriterijų gidą švietimo centrams; kompetencijų tobulinimo veiklų poveikio matavimo praktinį vadovą; kompendiumą apie STEM centrų modelių įvairovę.

Projekto darbo grupėje dirbanti Alvida Lozdienė pristatė šiuo metu Ugdymo plėtotės centro rengiamą STEM kompetencijų tobulinimo medžiagos rinkinį. Alvida dalyviams pateikė į rinkinį atrinktų išteklių apibendrintą analizę, pristatė keletą praktinių medžiagos pavyzdžių ir pakvietė švietimo centrus aktyviai naudotis medžiaga, kurią mokymų vykdytojas gali naudoti iškart arba pritaikyti pagal poreikius. Lektorę papildė Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Marytė Skakauskienė ir Dalia Švelnienė, pristatydamos kitas tarptautines galimybes.

Susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti apie mokytojų rengimo pertvarkos vykdymą Vakarų Austrijos regione. Specialiai renginiui parengtame įraše Innsbruck universiteto atstovas Florianas Stampferis papasakojo apie klasterių, jungiančių universitetus ir pedagogus rengiančias kolegijas, kūrimą. Florianas akcentavo, jog šie struktūriniai pokyčiai padės užtikrinti darnesnį pedagogų rengimą.

LR švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriaus vedėja Vilma Bačkiūtė kalbėjo apie suplanuotus sisteminius pokyčius pedagogų kompetencijų tobulinimo srityje. Dalyviams buvo pristatytas atnaujinamas pedagogų kompetencijų tobulinimo reguliavimas – pedagogų rengimo reglamentas, pedagogo kompetencijų aprašo projektas – bei pedagogų rengimo ir veiklos sistemos kaita. Po pranešimo Vilma sulaukė daug klausimų apie numatomus pokyčius, užvirė draugiška diskusija. Dalyviai noriai teikė savo pasiūlymų ir išsakė pastabų, dvejonių.

Antrojoje renginio dalyje susirinkusiesiems buvo pristatyta STEAM atvirosios prieigos centrų vizija. LR švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Rasa Pranskevičiūtė papasakojo apie šių centrų tikslus ir misiją, rengiamus dokumentus, reguliuosiančius jų veiklą. Po šio pristatymo susirinkusieji taip pat labai aktyviai įsitraukė į pokalbį su LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovais. Kalbėta apie galimas rizikas žmogiškųjų išteklių, finansavimo tvarumo, partnerių bendradarbiavimo srityse, galimybes mokytojų kompetencijų tobulinimu besirūpinantiems centrams regionuose.

Ugdymo plėtotės centro metodininkė Giedrė Tumosaitė, kuri taip pat yra „STEM PD Net“ projekto darbo grupės narė, susirinkusiesiems pristatė Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamų tarptautinių projektų STEM srityje sukurtas programas pedagogų kompetencijoms tobulinti, galimybes pasinaudoti sudarytais įvairių išteklių rinkiniais.

Į klausimą, kokios STEM kvalifikacijos tobulinimo centrų patirtys, bandė atsakyti Gitana Viganauskienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, ir Skaidra Vaicekauskienė, VšĮ Informacijos technologijų mokymo centro direktorė. Pranešėjos papasakojo apie savo centrų vykdomas veiklas ir identifikavo pagrindinius iššūkius centrams žmogiškųjų ir finansinių išteklių srityse.

Renginį baigė projekto partnerės Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pavaduotojų ugdymui – Rozvitos Brazaitienės ir Birutės Krapauskienės – pristatymas. Jos papasakojo, kaip buvo kuriama STEAM mokykla ir kaip mokykla, bendradarbiaudama su partneriais, organizuoja ugdymą.

Renginio metu pristatytos veiklos ir vykusios karštos diskusijos parodė, kad Lietuvoje yra STEM ugdymo bendraminčių, taigi tai puiki prielaida naujoms bendradarbiavimo iniciatyvoms plėtotis. O sukurtos ar surinktos medžiagos STEM dalykų mokytojų kompetencijų tobulinimo srityje pasiūla yra pagrindas, kuriuo gali naudotis visi, kurie prisideda prie STEM ugdymo kokybės.

Renginio akimirkos:

Renginio pateiktys:
1. STEM PD Net - kokybiškam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui
2. Projekte atlikta kvalifikacijos tobulinimui skirtų išteklių analizė
3. LEHRERiNNENBILDUNG WEST (LB-West) klasterio kūrimas
4. LEHRERiNNENBILDUNG WEST (LB-West) klasterio Austrijoje kūrimas (video)
5. Mokytojų kompetencijų tobulinimo kaita
6. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinami STEM projektai
7. Kokios STEM kvalifikacijos tobulinimo centrųpatirtys. LMNŠC patirtis
8. STEAM ugdymas - inovacijų kultūros formavimas Prezidento V. Adamkaus gimnazijoje

Projektą finansuoja „Erasmus +“ 2 pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių programa. Projekte dalyvauja partneriai iš Austrijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lietuvos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos. Daugiau apie projektą čia.

Rūta Mazgelytė,
viešųjų ryšių specialistė,
projekto „STEM PD Net“ Lietuvoje koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-04-16 16:41:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.