STEM PD Net projekto mokymai Varnoje: ugdymas ir profesinis tobulėjimas – veiklų už mokyklos ribų svarba

Birželio 5–9 d. Varnoje (Bulgarija) vyko tarptautinio projekto STEM PD Net mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto parneriais aptarti kvalifikacijos tobulinimo centrų naudojamos medžiagos rinkinį, skirtą tobulinti STEM dalykų mokytojų kvalifikaciją. Mokymuose dalyvavo Austrijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos ir Turkijos institucijų, atsakingų už kvalifikacijos tobulinimą, atstovai. Priimančioji institucija – Bulgarijos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutas (toliau – IMI-BAS). Mokymuose buvo aptarta kvalifikacijos tobulinimo medžiagos rinkinio rengimo pažanga, galimi rinkinio pateikimo būdai projekto interneto svetainėje, buvo analizuojama kvalifikacijos tobulinimo medžiaga, dalijamasi idėjomis, kokias STEM edukacines veiklas galima atlikti netradicinėse aplinkose.

Dalyviai lankėsi Varnos astronomijos observatorijoje. Joje susipažino su astronomijos ir fizikos specialistų siūlomais edukaciniais užsiėmimais – Saulės stebėjimu pro teleskopą, pažintimi su žvaigždynais ir Saulės sistema planetariume, Fuko švytuoklės bokšto lankymu. Dalyviai liko sužavėti observatorijoje eksponuojamais mokinių sukurtais astronomijos, biologijos, chemijos objektų maketais bei piešiniais astronomijos ir mokslinės fantastikos tema.

Itin įdomus apsilankymas buvo Jurijaus Gagarino švietimo ir mokymo centre, įsikūrusiame Kamchia. Dalyviams kosmoso tyrimų paslaptis atskleidė vienas iš trijų bulgarų, baigusių visą kosminių skrydžių programą. Jis mokymų dalyvius pakvietė pasijusti kosmonautais ir įlipti į „СОЮЗ - ТМА“ kapsulės analogo modelį, susipažinti su Bulgarijoje pagamintais kosminio maisto mėginiais. Vizito pabaigoje dalyviai lankėsi centre įkurtame planetariume. Patirtis šiame unikaliame centre – puikus edukacinių veiklų idėjų šaltinis, leidžiantis įdomiai ir intriguojančiai integruoti inžineriją, informacines technologijas, biologiją ir kosmonautiką.

Mokslo mugėje, kuri vyko Varnos Dr. Petar Beron matematikos mokykloje, mokiniai pristatė savo tyrimų projektus ir jų metu sukurtus modelius, programas. Mokymų dalyviai iš jaunųjų tyrėjų sužinojo apie ekologišką plastiką, duomenų analizės būdą, padedantį prognozuoti epilepsijos priepuolius, meno ir matematikos sąsajas.

Per tą patį apsilankymą matematikos mokykloje vyko gyva diskusija su STEM dalykų mokytojais ir STEM PD Net partnerių atstovais apie veiklų, skirtų tobulinti STEM ugdymą vietos ir tarptautiniu lygmeniu, poreikius. IMI-BAS komanda susirinkusiems mokytojams pristatė skaitmeninius mokymosi objektus, kuriuos galima pritaikyti tyrimais grįstam mokymuisi.

Priimančioji institucija buvo parengusi užduotį ir mokymų dalyviams – sukurti edukacinių veiklų scenarijų, susijusių su Varnos paplūdimiais. Lietuvos, Austrijos, Ispanijos ir Turkijos atstovai parengė scenarijus, skirtus ugdyti erdvinį mąstymą, problemų sprendimą bendradarbiaujant, kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.

Paskutinė institucija, kurioje lankytasi, – Varnos archeologijos muziejus ir jame įsteigta edukacinė erdvė. Čia mokymų dalyviai sėmėsi patirties ir idėjų, kaip organizuoti integruotus STEM dalykų užsiėmimus netradicinėse aplinkose.

Mokymų Varnoje veikos baigėsi intensyvia surinktos STEM kvalifikacijos tobulinimo medžiagos ir jos aprašomosios informacijos analize. Dalyviai buvo suskirstyti poromis ir vertino jiems priskirtus STEM kvalifikacijos tobulinimo medžiagos išteklius. Numatomas veiklos rezultatas 2017 m. rudens pabaigoje – STEM PD Net projekto svetainėje paskelbtas STEM kvalifikacijos tobulinimo medžiagos pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančioms institucijoms rinkinys.

Štai keletas mokymų dalyvių įspūdžių.

Mar Jiménez (Ispanija):Savaitė buvo labai naudinga ir profesiškai, ir asmeniškai. Koks svarbiausias kvalifikacijos tobulinimo kursų STEM dalykų mokytojams bruožas? Jie turi atitikti mokytojų poreikius ir leisti mokytojams suvokti, kad problemos, su kuriomis susiduria šiandienos mokiniai, yra globalios, todėl labai svarbu gebėti dirbti tarpdisciplininiuose projektuose.

Buket Akkoyunlu (Turkija): Ačiū už šį susitikimą nuostabiame Varnos mieste. Esu dėkinga organizatoriams už koordinavimą ir galimybę pasidalyti informacija, diskutuoti apie turimas patirtis ir sukauptas žinias. Visi dalyviai iš Ispanijos, Austrijos, Lietuvos, Turkijos ir Bulgarijos sukūrė gerą sinergiją, todėl Varną paliekame su šypsena ir gerais visą gyvenimą išliksiančiais prisiminimais. Labai vertinu jūsų žinias, įžvalgas ir norą visu tuo dalytis tarpusavyje.

Rūta Mazgelytė ir Alvida Lozdienė (Lietuva): Mūsų nuomone, vienas iš esminių kvalifikacijos tobulinimo kursų STEM dalykų mokytojams bruožų – galimybė mokytojams patiems mokytis, tobulėti netradicinėse aplinkose (už mokyklos ribų). Institucijų, kuriose apsilankyta, veikla rodo, jog Bulgarijoje mokytojų kvalifikacijos tobulinimas grindžiamas glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo tradicija. Ji sudaro puikias galimybes ir toliau stiprinti ryšius tarp šių institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių – muziejų, unikalių mokyklų, planetariumų ir pan. Asmeninio ir profesinio mokymosi potyris, kurį mokytojai gauna tokiose mokymosi aplinkose, yra inovatyvių mokymo veiklų šaltinis ir geras mokyklos bei minėtų institucijų bendradarbiavimo ryšių plėtros pagrindas.

Jenny Sendova,
Bulgarijos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutas

Mokymuose Varnoje dalyvavo atstovai iš šių projekto partnerių institucijų: Bulgarijos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos instituto, Ispanijos švietimo, kultūros ir sporto ministerijos, Hacettepe universiteto, Klagenfurt universiteto, Ugdymo plėtotės centro.

Projektą finansuoja Erasmus + 2 pagrindinio veiksmo Strateginių partnerysčių programa. Projekte dalyvauja partneriai iš Austrijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lietuvos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos.

Daugiau apie projektą.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-06-15 11:48:48
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.