Naujienos

Kvietimas dalyvauti užsienio stažuotėse Suomijoje, Islandijoje ir Italijoje

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“, kviečia teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse Suomijoje, Islandijoje ir Italijoje. Dalyviams iš projekto lėšų bus apmokamas maitinimas, apgyvendinimas, kelionės bilietai bei vietinio transporto išlaidos stažuotės tikslais.

2019-10-14

Kviečiame projekto „Tęsk“ dalyvius į informacinius-konsultacinius renginius

Šia savaitę prasidėjo projekto „Tęsk“ informaciniai-konsultaciniai renginiai pedagoginės stažuotės 2019–2020 m. m. dalyviams. Kviečiame sėkmingai atranką praėjusių mokyklų atstovus, mentorius ir stažuotojus dalyvauti pirmuose susitikimuose, kuriuos organizuoja projekto partneriai – aukštųjų mokyklų dėstytojai. Renginiuose numatoma: pristatyti projektą „Tęsk“, pedagoginės stažuotės turinį ir organizavimą, aptarti stažuotės programos parengimą. Bus organizuojamas darbas komandose: stažuotojas – mentorius – praktikos vadovas.

2019-10-11

Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.

Kviečiame mokyklų vadovus, įdarbinusius ar ketinančius įdarbinti pradedančiuosius pedagogus 2019–2020 m. m., teikti paraiškas dalyvauti projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“, kuri skirta sukurti ir išbandyti pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelį.

2019-08-27

Kviečiame pedagogus, norinčius Vilniaus universitete įgyti papildomą chemijos ar anglų kalbos mokomųjų dalykų kompetenciją, dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje

Kviečiame atrankoje dalyvauti tuos pareiškėjus, kurie norėtų 2019–2020 m. m. įgyti papildomą chemijos ar anglų kalbos mokomųjų dalykų kompetenciją Vilniaus universitete. Atranka į studijas vykdoma 2018–2020 m. Iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vietų.

2019-07-03

Sugrįžtuvės: sugrįžo paskutinių šių mokslo metų užsienio stažuočių dalyviai

Projekto „Tęsk“ mentoriai ir stažuočių vadovai 2019 m. birželio 2–8 d. dalyvavo užsienio stažuotėse Ispanijoje ir Olandijoje.

2019-06-10

Pradedančiųjų pedagogų stažuotė: projekto „Tęsk“ susitikimai su savivaldybių, mokyklų atstovais

Ugdymo plėtotės centras ir projekto „Tęsk“ (nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) partnerės-aukštosios mokyklos 2019 m. gegužės mėn. 10 d., 14 d., 17 d. organizavo susitikimus su Lietuvos savivaldybių atstovais, mokyklų vadovais. Renginius koordinavo pedagogų rengimo centrai Kaune, Šiauliuose, Vilniuje. Susitikimų dalyviams pateikta informacija apie ES paramos lėšomis finansuojamą ir šiuo metu vykdomą projektą „Tęsk“, išsamiau buvo pristatyta projekte vykdoma veikla, skirta išbandyti pradedančiojo dirbti pedagogo stažuotės modelį.

2019-05-23

Kvietimas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, aukštųjų mokyklų, savivaldybių ir ugdymo įstaigų atstovų susitikimuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas ESF finansuojamą projektą „Tęsk“ (projekto nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kurio metu vyksta pradedančiųjų mokytojų pedagoginės stažuotės išbandymas, kviečia savivaldybių švietimo padalinių atstovus, švietimo įstaigų vadovus ar jų pavaduotojus, kitus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti susitikimuose su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir aukštųjų mokyklų atstovais.

2019-04-17

Kvietimas dalyvauti užsienio stažuotėse Austrijoje, Ispanijoje ir Olandijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia pedagoginės stažuotės mentorius, stažuočių vadovus, kurie šiais mokslo metais (2018/2019 m.) dalyvauja projekte „Tęsk“ ir dirba su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse Austrijoje, Ispanijoje ir Olandijoje.

2019-04-11

Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams, norintiems 2019–2020 m. m. įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ar pedagogo kvalifikaciją

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“, kartu su projekto partneriais nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

2019-04-02

Apklausa švietimo įstaigų vadovams: koks yra poreikis įgyti papildomas dalykines kompetencijas ar pedagogo kvalifikaciją?

Gerbiami švietimo įstaigų vadovai, siekiant veiksmingai planuoti projekto „Tęsk“ lėšų panaudojimą, sudarant galimybes dirbantiems pedagogams įgyti papildomas kompetencijas ir / ar pedagogo kvalifikaciją aukštojoje mokykloje, svarbu žinoti, kokių specialistų Lietuvos švietimo įstaigose trūksta (ar artimiausioje ateityje trūks) ir kiek jų planuoja / pageidauja įgyti papildomas dalykines kompetencijas ar pedagogo kvalifikaciją, pasinaudodami šio projekto galimybėmis.

2019-02-07

Mokymai mokyklų bendruomenėms

Tęsiama mokymų programa „Profesinis tobulėjimas mokyklos bendruomenėje“.

2018-11-28

Mokymai mokyklų atstovams

2018 m. spalio 29–30 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko mokymai mokykloms pagal programą „Profesinis tobulėjimas mokyklos bendruomenėje“.

2018-10-30

60 pradedančiųjų mokytojų dalyvaus pedagoginėje stažuotėje

Pasibaigė atranka į Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) pradedančiųjų pedagogų stažuotę – ją išbandyti pirmaisiais projekto metais (2018/2019 m.) atrinkta 60 pradedančiųjų mokytojų.

2018-10-29

Atranka į stažuotę Santjago de Kompostela, Ispanijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia pedagoginės stažuotės mentorius, kurie šiais mokslo metais (2018/2019 m.) buvo atrinkti dalyvauti projekte „Tęsk“ ir dirba su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Santjago de Kompostela, Ispanijoje.

2018-10-22

Atranka į stažuotę Mančesteryje, Anglijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia bendrojo lavinimo mokyklų mentorius, kurie šiais mokslo metais (2018–2019 m.) yra paskirti dirbti su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Mančesteryje, Anglijoje.

2018-09-20

Atranka į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Edinburge, Škotijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus dalyvauti stažuotėje Edinburge, Škotijoje, ir vėliau dirbti mentoriais su pradedančiaisiais mokytojais. Stažuotės tikslas – supažindinti programos dalyvius su pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos ypatumais Škotijoje, atskleisti mokytojų veiklos vertinimo, mokytojų bendradarbiavimo mechanizmus, apsvarstyti ir išdiskutuoti pradedančiųjų pedagogų tobulinimosi galimybes, pateikti siūlymų įtraukiajam pedagoginių stažuočių modeliui Lietuvoje.

2018-08-21

Baigėsi atranka norintiesiems įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ir pedagogo kvalifikaciją

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“, kartu su projekto partneriais Kauno technologijos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu baigė vertinti gautas paraiškas ir atrinko būsimus studentus, kurie įgis papildomą dalykinę kompetenciją ar pedagogo kvalifikaciją.

2018-07-16

Pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelio rengimo ekspertų mokymai

Birželio 28–29 d. Trakuose, konferencijų centre „Trasalis“, Ugdymo plėtotės centras kartu su Šiuolaikiniu didaktikų centru organizuoja pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelio rengimo ekspertų mokymus pagal programą „Strateginis planavimas ir modeliavimas kuriant įtraukųjį stažuotės modelį nacionaliniu ir instituciniu lygiu“. Mokymuose dalyvaus aukštųjų mokyklų dėstytojai ir projekto ekspertai.

2018-06-27

Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams, norintiems Vytauto Didžiojo universitete įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ar pedagogo kvalifikaciją

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kartu su projekto partneriais numato vykdyti pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu.

2018-06-11

Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ir norintiesiems įgyti pedagogo kvalifikaciją

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d.

2018-05-22

Kvietimas dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Tęsk“ partnerių atrankoje

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti projekto „Tęsk“ partnerių atrankos konkurse. Projektas bus vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

2017-09-14

 

 
Informacija atnaujinta 2019-10-14 11:22:01
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.