Atranka į pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Edinburge, Škotijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti stažuotėje Edinburge, Škotijoje, ir vėliau dirbti mentoriais su pradedančiaisiais mokytojais.

Stažuotės tikslas – supažindinti programos dalyvius su pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos ypatumais Škotijoje, atskleisti mokytojų veiklos vertinimo, mokytojų bendradarbiavimo mechanizmus, apsvarstyti ir išdiskutuoti pradedančiųjų pedagogų tobulinimosi galimybes, pateikti siūlymų įtraukiajam pedagoginių stažuočių modeliui Lietuvoje.

Dalyviui projekto lėšomis bus apmokamas maitinimas, užtikrintas apgyvendinimas, apmokami kelionės bilietai ir vietinio transporto išlaidos stažuotės tikslais Edinburge.

Stažuotės vykdymo laikas – 2018 m. rugsėjo 9–15 d.

Stažuotės trukmė – 7 dienos, iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

Reikalavimai mokytojams, ketinantiems dalyvauti stažuotėje:

  • paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, kurie įsipareigoja vėliau dirbti su pradedančiaisias mokytojais;

  • dalyvavimas stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu;

  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį;

  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi;

  • po stažuotės bus prašoma pateikti išsamią ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus;

  • pareiškėjas turi laisvai kalbėti anglų kalba.

Paraiškų teikimas

Kiekvienas kandidatas privalo užsiregistruoti į stažuotę iki rugpjūčio 24 d. imtinai.

Yra tik dvi vietos.

Atrankos vykdymas

Atranką į stažuotę Edinburge, Škotijoje vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras dalyvius informuos iki rugpjūčio 27 d. imtinai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks:

Neringa Jacobsen, projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) specialistė (el. paštas: neringa.jacobsen@upc.smm.lt)

 

 
Informacija atnaujinta 2018-08-23 12:57:51
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.