Atranka į stažuotę Mančesteryje, Anglijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus-mentorius teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Mančesteryje, Anglijoje. Atrankoje gali dalyvauti tie mentoriai, kurie paskirti dirbti su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais 2018-2019 m., ir kurie apie save yra pateikę informaciją čia: informacija dėl pedagoginės stažuotės.

Stažuotės tikslas – sužinoti apie Anglijos švietimo sistemą ir jos organizavimą, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, mokytojų veiklos vertinimą, pedagoginių stažuočių įgyvendinimo specifiką, mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo aspektus ugdymo bendruomenėje bei padėti stažuotės dalyviams įgyti įgūdžių ir nuostatų, reikalingų įvertinti ir pritaikyti įgytas žinias darbo su pradedančiaisiais pedagogais tobulinimo ir naujos Lietuvos pedagoginių stažuočių sistemos formavimo srityse.

Stažuotės vykdymo laikas: 2018 m. lapkričio 4–10 d., 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

Dalyviams iš projekto lėšų bus apmokamas maitinimas, apgyvendinimas, kelionės bilietai bei vietinio transporto išlaidos stažuotės tikslais Mančesteryje.

Reikalavimai mentoriams, ketinantiems dalyvauti stažuotėje:

  • paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklų mentoriai, turintys mokytojo metodininko arba mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, kurie 2018–2019 m. yra paskirti dirbti su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais;

  • dalyvavimas stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu;

  • pareiškėjas turi gebėti suprasti ir bendrauti angliškai;

  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje turi nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį;

  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi ir paraiškoje nurodyti kryptingą stažuotės sklaidą;

  • po stažuotės mentorius turės pateikti išsamią ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus.

Paraiškų teikimas

Kiekvienas kandidatas privalo atsiųsti užpildytą paraišką iki spalio 4 d. 17 val.

Atrankos vykdymas

Atranką į stažuotę Mančesteryje, Anglijoje, vykdo Ugdymo plėtotės centras. Apie atrankos rezultatus centras dalyvius informuos iki spalio 5 d.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks Neringa Jacobsen,
projekto „Tęsk“ specialistė, el. p. teskstazuotes@upc.smm.lt.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-10-02 09:37:12
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.