Pradedančiųjų pedagogų stažuotė: projekto „Tęsk“ susitikimai su savivaldybių, mokyklų atstovais

Ugdymo plėtotės centras ir projekto „Tęsk“ (nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) partnerės-aukštosios mokyklos 2019 m. gegužės mėn. 10 d., 14 d., 17 d. organizavo susitikimus su Lietuvos savivaldybių atstovais, mokyklų vadovais. Renginius koordinavo pedagogų rengimo centrai Kaune, Šiauliuose, Vilniuje.

Susitikimų dalyviams pateikta informacija apie ES paramos lėšomis finansuojamą ir šiuo metu vykdomą projektą „Tęsk“, išsamiau buvo pristatyta projekte vykdoma veikla, skirta išbandyti pradedančiojo dirbti pedagogo stažuotės modelį. Susitikimo dalyviai supažindinti su pedagoginės stažuotės tikslais, diskutuota apie stažuotės vaidmenį mokytojo karjeros kelyje. Dalyviai galėjo išgirsti stažuotės išbandyme 2018–2019 m. m. dalyvavusių mokytojų-stažuotojų, mentorių, mokyklų vadovų ir stažuotės vadovų-aukštųjų mokyklų dėstytojų patirtis.

Pranešimuose ir diskusijose nuskambėjo projekte išbandomo stažuotės modelio privalumai: mokyklos bendruomenės susitelkimas teikti pagalbą pradedančiajam mokytojui, mentorių geroji patirtis, žingeidumas ir siekis plėtoti mentorystei reikalingas kompetencijas, sklandus, produktyvus bendravimas ir komandinis stažuotojo, mentoriaus ir stažuotės vadovo darbas, palengvėjęs adaptavimosi (psichologinio, emocinio) periodas pirmoje darbovietėje, bendrystės tarp projekto dalyvių jausmas, patirtas refleksijose, išvykose. Aptarti ir tobulintini momentai, tokie kaip: konkretesnis projekto veiklų metinis planas, dažnesni projekto dalyvių susitikimai, didesnė veiklų / reflektavimo būdų įvairovė.

Susitikimų dalyviai diskusijose aptarė poreikį kurti stažuotojų, mentorių tinklus, savivaldybių galimybes kuruoti rajono / regiono jaunų mokytojų tinklus, savivaldybių švietimo skyrių atstovai pasidalino įžvalgomis, kaip galima būtų labiau įsitraukti į stažuotės veiklą dirbant ir derinant su mokyklų vadovais pradedančių mokytojų adaptavimosi naujoje darbovietėje sąlygas, kuruoti mentorių paieškas kitose mokyklose, perimti savivaldybėms deleguojamas kai kurias funkcijas po projekto ir pan.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 įgyvendinimo priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Kristina Viršulienė,
„Tęsk“ projekto specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-05-27 15:00:26
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.