Kvietimas dalyvauti užsienio stažuotėse Austrijoje, Ispanijoje ir Olandijoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia pedagoginės stažuotės mentorius, stažuočių vadovus, kurie šiais mokslo metais (2018/2019 m.) dalyvauja projekte „Tęsk“ ir dirba su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse Austrijoje, Ispanijoje ir Olandijoje.

Stažuotės laikas:

 • Austrijoje 2019 m. gegužės 19–25 d. 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

  Dalyviai lankysis Austrijos universitete, mokytojų rengimo fakultete, susipažins su pedagogų rengimo ir kvalifikacijos sistema šioje šalyje. Taip pat lankysis Austrijos regioninio švietimo taryboje, turės galimybę palyginti švietimo situacijas skirtinguose Austrijos regionuose. Stažuotės dalyviai net kelias dienas stebės skirtingų regionų ir tipų mokyklų veiklas, išgirs jų patirtis į sistemą įvedant pradedančiuosius mokytojus. Savaitės eigoje dalyviai susipažins su Austrijos muziejų ir pažinimo centrų bendradarbiavimo su mokyklomis perteikiant skirtingas disciplinas koncepcija (Austrija šioje srityje vieni stipriausių Europoje). Dalyviai taip pat turės galimybę pusę dienos dalyvauti konferencijoje “European conference on Arts and Education Policy“, kurioje bus gausu švietimo atstovų iš visos Europos.

  Prioritetas bus skiriamas stažuotės dalyviams, gebantiems susikalbėti anglų kalba, taip pat meninio ugdymo specialistams.

 • Ispanijoje 2019 m. birželio 2–8 d. 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

  Stažuotė vyks Ispanijos Galisijos autonominiame regione, kuris yra Iberijos pusiasalyje, Ispanijos šiaurės vakarinėje dalyje. Galisijos švietimo sistema skiriasi nuo Ispanijos švietimo sistemos. Didžioji dalis mokyklų yra įsikūrusios pakrantėje – La Coruna ir Pontevedro provincijose, likusiose provincijose jų mažiau dėl demografinių priežasčių.

  Pedagoginė stažuotė Ispanijoje yra svarbi mokytojo rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo forma, skirta praktiniams įgūdžiams įgyti arba tobulinti. Mokytojas be stažuotės (pedagoginių praktikų) negali gauti, įgyti pedagogo kvalifikacijos ir nuolatinės darbo vietos bei tapti valstybės tarnautoju-pedagogu. Stažuotojų veiklą stažuotės metu koordinuoja bei kontroliuoja du vadovai: vienas iš universiteto, kitas iš stažuotės institucijos – mokyklos. Stažuotojų vadovai būna patyrę mokytojai. Pedagoginės stažuotės Ispanijoje išsiskiria tuo, kad jos prasideda dar studijų metais. Mokyklos, kurios priima studentus, paprastai džiaugiasi stažuotojais, taip pat tai teigiamai vertina tėvai.

  Ispanijos švietimo institucijose dalyviai taip pat bus išsamiai supažindinti su Ispanijos švietimo sistemos regioniniais skirtumais. Jie aplankys įvairaus tipo mokyklas, priimančias stažuotojus.

 • Olandijoje 2019 m. birželio 2–8 d. 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

  Olandijos švietimo sistema iš vienos pusės pasižymi stipria centralizacija, iš kitos visiška decentralizacija bei galimybių spręsti suteikimu pačioms švietimo institucijoms, pvz., pedagoginės stažuotės trukmę ir egzistavimą, mokytojo profesijos magistro ir bakalauro laipsnių įgijimo trukmę. Olandijoje pedagoginės stažuotės pradedantiesiems mokytojams nėra reglamentuojamos, todėl atsakomybė už jų įgyvendinimą taip pat atiduota mokykloms. Nežiūrint to, egzistuoja nacionaliniu ar vietos valdžios lygmeniu nereglamentuotos savarankiškai mokyklose veikiančios pradedančiųjų mokytojų pedagoginių stažuočių sistemos, t.y. privalomi įvadiniai mokymai, darbas su mentoriumi, dalijimasis su kolegomis, profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos.

  Stažuotės metu bus lankomasi Amsterdamo universiteto mokytojų rengimo fakultete, valstybinėje institucijoje, atsakingoje už švietimą šalyje. Stažuotės dalyviai net kelias dienas stebės skirtingų tipų mokyklų veiklas, išgirs jų patirtis į sistemą įvedant pradedančiuosius mokytojus. Kadangi Olandijoje ypatingai stipriai plėtojama mokyklų STEM kryptis, galima bus pasigilinti į lankomų mokyklų patirtį šioje srityje.

Dalyviams iš projekto lėšų bus apmokamas maitinimas, apgyvendinimas, kelionės bilietai bei vietinio transporto išlaidos stažuotės tikslais Austrijoje, Ispanijoje ir Olandijoje.

Reikalavimai dalyviams, ketinantiems dalyvauti stažuotėje:

Atrankos kriterijai:

 • paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklų mentoriai, stažuotės vadovai, dalyvaujantys pedagoginės stažuotės išbandyme, kurie šiais mokslo metais (2018/2019 m.) yra paskirti dirbti su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais projekte „Tęsk“;
 • pirmenybė bus skiriama pretendentams, kurie anksčiau nėra dalyvavę projekto „Tęsk“ užsienio stažuotėje;
 • privalumas geros anglų kalbos žinios;
 • neatitikusių šių kriterijų dalyvių paraiškos toliau nebus vertinamos.

Motyvacijos vertinimas:

 • vertinant motyvaciją bus atsižvelgta į dalyvių norą tobulinti kompetencjas, dalintis patirtimi, taikyti įgytą patirtį bei prisidėti kuriant pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelį;

Dalyvavimo stažuotėje sąlygos:

 • dalyvavimas užsienio stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu (pateiktas delegavimo raštas);
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje turi nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį ir užsienio valstybės pasirinkimą;
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi;
 • po stažuotės dalyvis turės pateikti ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus ir įžvagas, svarbius pradedančiųjų pedagogų modelio kūrimo procesui;
 • įsipareigoja skleisti gerają patirtį, ją pristatyti ne vėliau nei per tris mėnesius mokyklos bendruomenei.

Paraiškų teikimas

Kiekvienas kandidatas privalo atsiųsti užpildytą paraišką iki balandžio 19 d. 17 val.

Atrankos vykdymas

Atranką į stažuotę Austrijoje, Ispanijoje ir Olandijoje vykdo Ugdymo plėtotės centras. Apie atrankos rezultatus centras dalyvius informuos raštu iki balandžio 26 d. 17 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks Neringa Jacobsen,
projekto „Tęsk“ specialistė, el. p. teskstazuotes@upc.smm.lt.

Neringa Jacobsen,
„Tęsk“ projekto specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-11 12:18:44
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.