Kvietimas dalyvauti užsienio stažuotėse Suomijoje, Islandijoje ir Italijoje

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kviečia teikti paraiškas dalyvauti stažuotėse Suomijoje, Islandijoje ir Italijoje.

Stažuočių laikas:

 • Suomijoje 2019 m. lapkričio 03–09 d. 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

  Stažuotės metu dalyviai aplankys Suomijos Nacionalinę švietimo agentūrą, kur jiems bus pristatyta Suomijos švietimo sistema bendrai, aktualijos ir pagrindinės kryptys. Taip pat aplankys Helsinkio universiteto Pedagogų rengimo fakultetą, kur dalyviams bus pristatyta mokytojų rengimo sistema Suomijoje ir Helsinkio universitete, bei keturias Suomijos mokyklas, dvi iš kurių tikrai bus regionuose, t.y. už Helsinkio ribų.

  Suomijoje pradedančiųjų mokytojų stažuočių sistema yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl realybėje ji nelabai taikoma ir veikia. Suomijoje tikima, kad universitetą baigęs mokytojas yra pilnai pasiruošęs profesionaliai dirbti mokykloje. Tačiau Suomijos švietimo sistema pasižymi itin stipriu mokytojų rengimu. Šiuo tikslu Suomijoje yra mokyklos, kurios turi išskirtinį statusą ir yra vadinamos Mokytojų rengimo mokyklomis. Šių mokyklų paskirtis ne tik mokyti mokinius, tačiau būti laboratorijomis mokytojams studentams jų universitetinių studijų metu, kad tapę mokytojais jie būtų pilnai pasirengę profesionaliai dirbti. Stažuotės metu planuojama, kad tokioje mokykloje dalyviai praleis visą dieną.

  Stažuotė taip pat unikali tuo, kad jos metu bus aplankytos viso keturios mokyklos sistemos, kuri pasauliniu lygiu pripažinta kaip viena geriausius rezultatus pasiekiančių švietimo sistemų. Kadangi Suomijos mokyklos yra itin dažnai lankomos įvairių užsienio šalių delegacijų, mokyklos yra itin gerai pasiruošusios priimti svečius bei pristatyti savo veiklą.

 • Islandijoje 2019 m. lapkričio 10–16 d. 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

  Stažuotės į Islandiją metu dalyviai aplankys Reikjaviko savivaldybės, Švietimo ir kultūros departamentą, kur jiems bus pristatyta Islandijos švietimo sistema, ugdymo bei pedagogų situacija mokyklose tiek sostinėje, tiek visoje šalyje. Taip pat dalyviai apsilankys Islandijos universitete, švietimo departamente, kur išgirs apie departamento veiklas, mokytojų rengimą bei programas, susijusias su mentoryste bei švietimo konsultavimu. Stažuotės metu dalyviai aplankys 4 mokyklas, bent dvi iš kurių bus regionuose, t.y. už Reikjaviko ribų.

  Islandijoje pradedančiųjų mokytojų stažuočių sistemos nėra. Islandijos švietimo sistema turi daug panašumų su Skandinavų šalių sistemomis. Šalies mokyklose ypatingai svarbus vaidmuo tenka bendruomenėms. Islandijoje, dėl netolygiai išsidėsčiusio gyventojų tankumo (daugiau nei 37 proc. islandų gyvena Reikjavike), mažo šalies gyventojų skaičiaus ir santykinai didelio ploto yra gausu mažų mokyklų, kai kurios iš jų nesiekia nei 100 mokinių.

 • Italijoje 2019 m. lapkričio 17–23 d. 7 dienos; iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

  Stažuotės į Italiją metu dalyviai apsilankys biure, atsakingame už visos Pisa provincijos mokyklų kuravimą, kur išgirs apie situaciją Italijos švietime, realijas susijusias su mokytojais. Taip pat dalyviai lankysis Pisos universitete, susipažins su pedagogų rengimo principais šalyje. Svarbu paminėti, kad Italijoje nėra atskiro universiteto ar kolegijos rengiančios pedagogus, šalyje egzistuoja specialūs kursai, kuriame aukštąjį išsilavinimą jau įgiję žmonės gali tapti pedagogais. Italijoje egzistuoja pradedančiųjų mokytojų stažuotės – metus laiko po pedagoginių kursų baigimo mokykloje dirbantis naujasis mokytojas yra stebimas kolegos. Stažuotės metu dalyviai aplankys 4 mokyklas, tarp jų bus tiek pradinė ir vidurinė mokykla, tiek licėjais save vadinančios gimnazijos (lankysimės Pisa ir Lucca miestuose).

Dalyviams iš projekto lėšų bus apmokamas maitinimas, apgyvendinimas, kelionės bilietai bei vietinio transporto išlaidos stažuotės tikslais Suomijoje, Islandijoje ir Italijoje.

Reikalavimai dalyviams, ketinantiems dalyvauti stažuotėje:

Atrankos kriterijai:

 • paraiškas gali teikti projekte “Tęsk“ dalyvaujantys bendrojo ugdymo mokyklų mentoriai, stažuotės vadovai, veiklų darbuotojai (ekspertai), dalyvaujantys pedagoginės stažuotės išbandyme, kurie šiais mokslo metais (2019/2020 m.) yra paskirti dirbti su pradedančiaisiais pedagogais stažuotojais projekte „Tęsk“;
 • pirmenybė bus skiriama pretendentams, kurie anksčiau nėra dalyvavę projekto „Tęsk“ užsienio stažuotėse;
 • privalumas geros anglų kalbos žinios;
 • neatitikusių šių kriterijų dalyvių paraiškos toliau nebus vertinamos.

Motyvacijos vertinimas:

 • vertinant motyvaciją bus atsižvelgta į dalyvių norą tobulinti kompetencijas, dalintis patirtimi, taikyti įgytą patirtį bei prisidėti kuriant pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelį taip pat į norimos stažuotės šalies pasirinkimo pagrindimą;

Dalyvavimo stažuotėje sąlygos:

 • dalyvavimas užsienio stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu (pateiktas delegavimo raštas);
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje turi nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį ir užsienio valstybės pasirinkimą;
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi;
 • po stažuotės dalyvis turės pateikti ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus ir įžvalgas, svarbius pradedančiųjų pedagogų modelio kūrimo procesui;
 • įsipareigoja skleisti gerąją patirtį, ją pristatyti ne vėliau nei per tris mėnesius mokyklos bendruomenei.

Paraiškų teikimas

Kiekvienas kandidatas privalo atsiųsti užpildytą paraišką iki spalio 17 d. 17 val.

Atrankos vykdymas

Atranką į stažuotes Suomijoje, Islandijoje ir Italijoje vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Apie atrankos rezultatus agentūra dalyvius informuos raštu iki spalio 23 d. 17 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks Neringa Jacobsen,
projekto „Tęsk“ specialistė, el. p. teskstazuotes@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2019-10-17 10:36:51
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.