Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.

Kviečiame mokyklų vadovus, įdarbinusius ar ketinančius įdarbinti pradedančiuosius pedagogus 2019–2020 m. m., teikti paraiškas dalyvauti projekto „Tęsk“ (kodas 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“, kuri skirta sukurti ir išbandyti pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelį.

Primename, kad pedagoginę stažuotę privaloma atlikti pirmaisiais pedagogo darbo švietimo įstaigoje metais (Pedagogų rengimo reglamentas, 2018). Stažuotės tikslas – padėti pradedančiam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiam pedagogui užtikrinama metodinė ir dalykinė pagalba. Pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina švietimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su pedagogo stažuotojo pasirinkta aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas (Pedagogų rengimo reglamentas (2018) ir Pedagogų rengimo modelio aprašas (2017), interaktyvi nuorodahttp://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/mokytoju-rengimas).

Projektą „Tęsk“2018–2022 m. įgyvendina Ugdymo plėtotės centras ir aukštosios mokyklos (KTU, MRU, ŠU, VIKO, VDU, VU). Kviečiame registruotis ir užpildyti anketą adresu https://forms.gle/xgT83BrTZFfHeqDi9. Registracija vyksta iki 2019 m. rugsėjo 12 d.

Daugiau informacijos:

Stažuotės dalyviams mokymai, refleksijos, stažuotės vadovų konsultacijos ir kitos pagal projektą numatytos išlaidos bus finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Kristina Viršulienė,
projekto „Tęsk“ specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-08-27 14:43:15
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.