Pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelio rengimo ekspertų mokymai

Birželio 28–29 d. Trakuose, konferencijų centre „Trasalis“, Ugdymo plėtotės centras kartu su Šiuolaikiniu didaktikų centru organizuoja pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelio rengimo ekspertų mokymus pagal programą „Strateginis planavimas ir modeliavimas kuriant įtraukųjį stažuotės modelį nacionaliniu ir instituciniu lygiu“. Mokymuose dalyvaus aukštųjų mokyklų dėstytojai ir projekto ekspertai.

Šie mokymai – tai integrali nacionalinio projekto „TĘSK“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), finansuojamo iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, dalis.

Onė Čapienė,
Ugdymo plėtotės centro
Projekto „Tęsk“ 4.1.1 veiklos specialistė - koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-06-27 13:04:33
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.