Užsienio stažuotės

1. Užsienio stažuotė Škotijoje 2018 m. rugsėjo 9–15 d.

Stažuotė sudarė sąlygas dalyviams suprasti, kokie elementai sąlygoja efektyvų pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelio įgyvendinimą, kaip atrasti būdų dirbti su savivaldybėmis ir mokyklomis, priimančiomis stažuotojus, įgyvendinant pedagoginių stažuočių modelį, kokius vaidmenis turi prisiimti skirtingos institucijos ir mokykla. Stažuotėje buvo pateikta aiški sistema, kaip dirbti mentoriaus darbą bei suteikti tinkamą pagalbą pradedantiesiems mokytojams, diskutuota apie bendradarbiavimo ugdymo bendruomenėje principus ir būdus bei pedagogų veiklos vertinimo formas ir priemones, kurias vertėtų taikyti Lietuvoje. Dalyviai įgijo ir naujų idėjų įtraukiajam pedagoginių stažuočių modeliui Lietuvoje.

Stažuotės Škotijoje darbotvarkė

2. Užsienio stažuotė Anglijoje 2018 m. lapkričio 4–10 d.

Stažuotė sudarė sąlygas dalyviams suprasti Anglijos švietimo sistemą ir jos organizavimą, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, mokytojų veiklos vertinimą, pedagoginių stažuočių įgyvendinimo specifiką, mokyklų bendradarbiavimo aspektus dirbant su stažuotojais. Dalyviai įgijo įgūdžių ir nuostatų, reikiamų įvertinti ir pritaikyti įgytas žinias tobulinant darbą su pradedančiaisiais pedagogais ir formuojant naują Lietuvos pedagoginių stažuočių sistemą.

Stažuotės Anglijoje darbotvarkė

3. Užsienio stažuotė Austrijoje 2019 m. gegužės 19–25 d.

Stažuotė padėjo dalyviams suprasti, kaip kuriama pradedančiųjų mokytojų stažuočių sistema Austrijoje, kokie galimi iššūkiai ir numatomi jų sprendimo būdai pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelio įgyvendinimui įvedimo fazėje (pradedančiųjų mokytojų stažuočių modelis pradedamas taikyti 2019 09 01). Dalyviai mokėsi bendradarbiauti su kolegijomis ir universitetais siekiant didesnio pradedančiųjų mokytojų stažuočių efektyvumo, atrado, kokius vaidmenis turi prisiimti skirtingos institucijos ir mokykla, diskutavo apie bendradarbiavimo ugdymo bendruomenėje principus ir priemones, kurias vertėtų taikyti Lietuvoje, įgijo naujų idėjų įtraukiajam pedagoginių stažuočių modeliui Lietuvoje.

Stažuotės Austrijoje darbotvarkė

4. Užsienio stažuotė Ispanijoje 2019 m. birželio 2–8 d.

Stažuotė sudarė sąlygas dalyviams suprasti, kokie elementai sąlygoja efektyvų pradedančiųjų mokytojų stažuotės modelio įgyvendinimą Ispanijoje (Galisijoje), atrasti darbo būdų su priimančiomis stažuotojus savivaldybėmis ir mokyklomis, įgyvendinant pedagoginių stažuočių modelį. Dalyviai sužinojo, kokius vaidmenis turi prisiimti skirtingos institucijos ir mokykla, susikūrė aiškią sistemą, kaip reikės dirbti mentoriaus darbą bei suteikti tinkamą pagalbą pradedantiesiems mokytojams. Buvo diskutuota apie bendradarbiavimo ugdymo bendruomenėje principus ir būdus bei pedagogų veiklos vertinimo formas ir priemones, kurias vertėtų taikyti Lietuvoje, įgyta naujų idėjų įtraukiajam pedagoginių stažuočių modeliui Lietuvoje.

Stažuotės Ispanijoje darbotvarkė

5. Užsienio stažuotė Olandijoje 2019 m. birželio 2–8 d.

Stažuotė sudarė sąlygas dalyviams suprasti Olandijos švietimo sistemą ir jos organizavimą, pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, mokytojų veiklos vertinimą, pedagoginių stažuočių įgyvendinimo specifiką, mokyklų bendradarbiavimo aspektus dirbant su stažuotojais. Dalyviai įgijo įgūdžių ir nuostatų, reikiamų įvertinti ir pritaikyti įgytas žinias tobulinant darbą su pradedančiaisiais pedagogais ir formuojant naują Lietuvos pedagoginių stažuočių naujos sistemą .

Stažuotės Olandijoje darbotvarkė
Neringa Jacobsen,
projekto „Tęsk“, specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-08-20 09:49:29
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.