„Mokome sėkmei“ mokymuose – apie mobiliuosius įrenginius ir vertinimą

2019 m. vasario 21 d. daugiau nei 70 mokytojų dalyvavo antruosiuose mokymuose (apie pirmuosius mokymus) pagal Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for Success). Šiuose mokymuose buvo gilinamasi į šias aktualias temas: mobiliųjų įrenginių taikymą ugdymo procese bei vertinimą mokymuisi. Mokytojai savo žinias plėtė su lektoriais iš D. Britanijos ir Portugalijos Gavin Dudeney ir Dan Bruce.

Gavin Dudeney užsiėmime buvo svarstoma apie teigiamas ir neigiamas mobiliųjų įrenginių naudojimo klasėje puses. Lektorius su mokytojais aptarė ne tik teorinius, bet ir praktinius mobiliųjų įrenginių panaudojimo ugdyme aspektus, išbandė keletą veiklų, kurias galima taikyti mokantis kalbų. Taip pat svarstė, kokią vietą ugdymo procese užima mobiliosios programėlės bei žvilgtelėjo į vertinimą naudojantis technologijomis ir savarankiškumo aspektą technologijomis grįstame ugdyme.

Dan Bruce pakvietė mokymų dalyvius drauge analizuoti ir kritiškai įvertinti pagrindines vertinimo mokymuisi strategijas. Lektorius pristatė praktinius būdus, kaip stebėti ir vertinti mokinius, atsižvelgiant į iškeltus mokymosi uždavinius. Pristatė ir analizavo konkrečius vertinimo mokymuisi pavyzdžius bei aiškino, kaip paprastai ir praktiškai ugdymo programų tikslus paversti mokymosi uždaviniais. Užsiėmimo pabaigoje D.Bruce kartu su mokytojais identifikavo būdus, padedančius mokytojams ir mokiniams reflektuoti vertinimą mokymuisi, vertinimo sritis ir vertinamus gebėjimus siekiant mokymosi sėkmės.

Šiais mokymais mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programoje dar nesibaigia. Nuo spalio iki gegužės mėnesio jie dalyvauja trijų dalių nuotoliniuose mokymuose, kuriuos moderuoja Britų tarybos lektoriai. Juose nagrinėjamos tokios temos : technologijų taikymas ugdyme, pagalba mokantis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kiekvieno vaiko mokymasis ir vertinimas mokymuisi bei kitos. Nuotoliniai kursai dalyviams nemokami.

2019 m. balandžio pabaigoje prasidės trečioji nuotolinių kursų dalis. Ji truks 6 savaites. Į trečiąją dalį pakviesime registruotis visus norinčiuosius.

Programa „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success) – tai akredituota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa įvairių dalykų mokytojams, siekiantiems pagerinti naujųjų technologijų ir informacijos valdymo bei ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas. Ši programa unikali tuo, kad kontaktiniai užsiėmimai derinami su nuotoliniu mokymu. Tokia pati programa įgyvendinama ir Latvijoje bei Estijoje.

Rūta Mazgelytė,
viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-27 11:20:50
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.