Programos „Mokome sėkmei“ dalyviai toliau mokysis virtualioje aplinkoje. Kviečiame prisijungti visus norinčiuosius!!!

Rugpjūčio 21–22 d. per 90 mokytojų susirinko į mokymus pagal Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success). Anglų kalba vykę mokymai pritraukė įvairių dalykų mokytojus – pradedant kalbų, baigiant tiksliųjų mokslų.

Britų taryba ir Ugdymo plėtotės centras kviečia visus norinčiuosius dalyvauti programos „Mokome sėkmei“ nuotoliniuose kursuose – išsirinkti dominantį kursą ir užsiregistruoti į spalio–gruodžio mėnesiais vyksiančius nuotolinius kursus. Kursai vyks anglų kalba. Dalyvavimas nuotoliniuose kursuose yra nemokamas. Detalesnė informacija apie kursus ir jų temas skelbiama čia.

Registracija į kursus vyksta iki rugsėjo 2 d. imtinai. Kviečiame prisijungti ir mokyti bei mokytis sėkmei virtualioje aplinkoje.

Programa „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success) – tai akredituota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa įvairių dalykų mokytojams, siekiantiems pagerinti naujųjų technologijų ir informacijos valdymo bei ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas. Ši programa unikali tuo, kad kontaktiniai užsiėmimai derinami su nuotoliniu mokymu. Tokia pati programa įgyvendinama ir Latvijoje bei Estijoje.

Rūta Mazgelytė,
viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-08-27 13:53:07
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.