Registracija į projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamąją konferenciją

Maloniai kviečiame registruotis į Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamąją konferenciją, kuri vyks 2014 m. spalio 6 d. (pirmadienį) viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilniuje. Konferencijos pradžia – 10 val.

Primename, kad projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Siekiant šio tikslo buvo tobulinamos pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacinės ir vadybinės kompetencijos, atskleista praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situacija, parengta naujų metodinių ir mokymo(si) priemonių.

Baigiamojoje vienos dienos (8 akad. val.) konferencijoje bus apibendrinta vertinga ir įvairi šio trejus metus trukusio projekto įgyvendinimo patirtis. Preliminarią konferencijos darbotvarkę galima rasti čia.

Labai apgailestaujame, kad neturime galimybių apmokėti šios konferencijos dalyvių kelionės išlaidas.

Prašome savo dalyvavimą konferencijoje iki š. m. spalio 2 d. patvirtinti čia.

Projekto komanda

 

 
Informacija atnaujinta 2014-09-29 14:47:27