Programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams

Kviečiame specializuotas ugdymo įstaigas ir ugdymo įstaigas, kuriose yra specializuotos vaikų grupės / klasės, dalyvauti programoje „Zipio draugai“ ir pasinaudoti naujai sukurtos metodinės programos medžiagos pedagogams teikiamomis galimybėmis labiau ir lengviau įtraukti SUP turinčius vaikus į šią emocinių ir elgesio problemų prevencijos programą.

Programa „Zipio draugai įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000 m. Jos tikslas – padėti 6–7 metų vaikams iš(si)ugdyti socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, užkirsti kelią atsirasti vaiko emocinėms ar elgesio problemoms ir taip siekti geresnės vaiko psichikos sveikatos ir emocinės gerovės. Programa skirta skirtingų gebėjimų vaikams – joje gali dalyvauti visi vaikai.

Programos kūrėjai „Partnership for Children“, remdamiesi ilgamete patirtimi ir tyrimais, sukūrė „Programos „Zipio draugai“ PRIEDĄ pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais vaikais“. Programos vykdytojai Lietuvoje jį išvertė, adaptavo šalies ugdymo sistemai ir 2017–2018 m. m. išbandė Vilniaus ir Šiaulių miesto ugdymo įstaigose.

Dalyvauti programoje „Zipio draugai“, taip pat taikyti jos priedą gali tiek turintys programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją, tiek ir jos dar neįgiję pedagogai.

Išsamios informacijos apie programą „Zipio draugai“ rasite internete www.vaikolabui.lt.

Jei jus sudomino ši informacija, prašome kreiptis į programos vykdytojus „Vaiko labui“ el. paštu aurelija.ok@vaikolabui.lt arba telefonu +370 699 20 223.

 

 
Informacija atnaujinta 2018-05-17 14:25:52
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.