Tarybos, komisijos ir darbo grupės

Centro taryba

Pirmininkė Žydrė Jankevičienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,

Nariai:

  • Meilė Čeponienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė,
  • Daina Grigėnienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė,
  • Rūta Mazgelytė, Informacinių technologijų skyriaus metodininkė,
  • Edita Sederevičiūtė, Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja,
  • Violeta Valiuškevičienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,
  • Eglė Vekerotienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centro tarybos darbo reglamentas

Darbo taryba

Pirmininkas Vytautas Andrėkus, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkas
Sekretorė Albina Zdanevičienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Narė Rasa Šavareikaitė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja

Darbo tarybos el. paštas darbotaryba@upc.smm.lt

Ugdymo plėtotės centro darbo tarybos veiklos reglamentas