Tarybos, komisijos ir darbo grupės

Centro taryba

Pirmininkė Žydrė Jankevičienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,

Nariai:

  • Meilė Čeponienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė,
  • Daina Grigėnienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė,
  • Rūta Mazgelytė, Informacinių technologijų skyriaus metodininkė,
  • Edita Sederevičiūtė, Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja,
  • Violeta Valiuškevičienė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,
  • Eglė Vekerotienė, Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centro tarybos darbo reglamentas