Tarybos, komisijos ir darbo grupės

Centro taryba

Pirmininkas Cezary Taraškievič, Informacinių technologijų skyriaus metodininkas

Nariai:

  • Jovita Avižienienė, Administracijos sekretorė,
  • Meilė Čeponienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė,
  • Žydrė Jautakytė, Ugdymo turinio skyriaus metodininkė,
  • Rūta Mazgelytė, Informacinių technologijų skyriaus metodininkė,
  • Edita Sederevičiūtė, Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja,
  • Eglė Vekerotienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centro tarybos darbo reglamentas