PATVIRTINTA
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2017 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. VK-19

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA