PATVIRTINTA
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. VK-189

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.