PATVIRTINTA
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2018 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. VK-189

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA