Valstybinės kalbos mokymas - Dokumentai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (2003 m. gruodžio 24 d. Nr.1687) „Valstybės žinios”, 2003, Nr. 123–5617
Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties” „Valstybės žinios”, 2004, Nr.73–2539
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr.1687 „Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo (2004 m. lapkričio 15 d. Nr.1448) „Valstybės žinios”, 2004, Nr. 167–6133
Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.1448 redakcija. „Valstybės žinios”, 2004, Nr. 167–6133
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo” (2003 m. gruodžio 24 d. Nr.1688) „Valstybės žinios”, 2003, Nr. 123–5618
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Valstybės žinios”, 2003, Nr.123–5618
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programos patvirtinimo” (2004 m. vasario 11 d. Nr.ISAK-208/1R-43) „Valstybės žinios”, 2004, Nr. 33–1058
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl valstybinės kalbos egzamino programos patvirtinimo” (2004 m. vasario 11 d. Nr. ISAK-209) „Valstybės žinios”, 2004, Nr. 33 -1059
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo” (2004 m. kovo 1 d. Nr. ISAK-286) „Valstybės žinios”, 2004, Nr. 46–1538
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo” pakeitimo” (2006 m. kovo 21 d. Nr. ISAK-520) „Valstybės žinios”, 2006, Nr. 37–1320
Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatai. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-520 redakcija) „Valstybės žinios”, 2006, Nr. 37–1320
Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-520 redakcija) „Valstybės žinios”, 2006, Nr. 37–1320
Lietuvos Respublikos pilietybės įsatymo 12 ir 14 straipsniai "Valstybės žinios", 2008, Nr. 83–3293
 Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymas „Valstybės žinios”, 1997, Nr. 66–1609