Dokumentai

Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema (DigCompEdu)
Skaitmeninės kompetencijos sandara piliečiams su aštuoniais gebėjimų lygiais ir taikymo pavyzdžiais. Versija DigComp 2.1. 2017
Įsakymas dėl Ugdymo plėtotės centro veiklos akreditacijos
Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis
Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
Lietuvių kalbos programos 1-10 klasėms (galioja nuo 2016 metų)
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai
Mokytojų atestacija
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.