Kvalifikacijos tobulinimo institucijos

Akredituotų institucijų sąrašas ir šios veiklos dokumentai skelbiami Nacionalinės mokyklos vertinimo agentūros interneto svetainėje

Informacija teikiama tel. (8 5) 277 90 24 ir el. paštu: ramune.korenkiene@nmva.smm.lt