COE logo

Europiniai seminarai

Europiniai seminarai skirti:

 • padėti geriau suvokti mokyklos ir pamokų svarbą perteikiant jauniesiems europiečiams vertybes, susijusias su pagarba sau ir kitiems, dalyvavimu, atvirumu pasauliui;
 • tobulinti mokytojų kompetenciją ir pateikti jiems praktinių pavyzdžių, kuriais jie galėtų praturtinti ugdymo procesą.

Europiniuose seminaruose kviečiami dalyvauti mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo konsultantai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti asmenys, TIESIOGIAI dirbantys ugdomąjį darbą su vaikais ir mokiniais tiek bendrojo ugdymo srityje, tiek už jos ribų.

Per europinius seminarus nagrinėjamos šios temos:

 • demokratinis pilietiškumas ir žmogaus teisės;
 • tarpkultūrinis mokymasis ir kultūrinė įvairovė;
 • istorijos mokymas(is);
 • atminimas ir nusikaltimų prieš žmoniją prevencija;
 • romų vaikų mokymas Europoje;
 • vaikų teisės ir smurto prevencija;
 • daugiakalbystė;
 • lyčių lygybė ir lygybė, įgyjant išsilavinimą;
 • medijų raštingumas;
 • bendrosios temos, susijusios su mokymu, mokymusi ir metodologija.

Seminarų temų pavyzdžiai:

 • „Daugiaaspektis istorijos mokymas: priemonės empatijai ir pagarbai įvairovėms stiprinti“;
 • „Informacinis raštingumas Europos mokyklose – Google kartos mokymas – iššūkiai mokytojams ir mokytojų rengėjams“;
 • „Kūrybiškumas ir imlumas naujovėms mokytojo darbe“;
 • „Pilietinis ugdymas: nuo žinių prie veiksmų“;
 • „Kaip mokykla užtikrina lyčių lygybę?“
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.