COE logo

Kaip dalyvauti?

Norintieji dalyvauti seminare arba mokymo modulyje kompiuteriu pildo paraišką ta kalba, kuria vyks renginys. Paraiškos formą galite rasti čia. Užpildytą ir kandidato pasirašytą paraišką savo parašu ir institucijos antspaudu patvirtina jo / jos darbovietės vadovas. Taip užpildyta paraiška iki nurodytos datos pateikiama nacionaliniam „Pestalozzi“ programos koordinatoriui Lietuvoje (iki nurodytos datos galima siųsti skenuotą paraišką el. paštu violeta.valiuskeviciene@upc.smm.lt, pridedant kopiją giedre.tumosaite@upc.smm.lt; paraiškos originalas turi būti atsiųstas adresu Violeta Valiuškevičienė, Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius).

Nacionalinis koordinatorius savo šalyje platina informaciją apie rengiamus mokymo modulius ir seminarus, surenka kandidatų paraiškas, padaro pirminę atranką ir pateikia jas šalies, kurioje vyks renginys, nacionaliniam koordinatoriui. Kandidatai atrenkami atsižvelgiant į dalyviams skirtų vietų skaičių, renginio darbo kalbos mokėjimo lygmenį, kvalifikacijos ir dalyvavimo motyvaciją. Šios programos seminaruose galima dalyvauti ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus.

Galutinę atranką vykdo renginio organizatoriai: atsakingoji kviečiančiosios šalies institucija arba Europos Taryba. Būtina sulaukti organizatorių kvietimo dalyvauti seminare.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.