COE logo

Europiniai mokytojų rengėjų mokymo moduliai

Europiniais moduliais mokytojų rengėjams siekiama sudaryti galimybes kartu su kolegomis iš kitų šalių tobulinti savo kompetenciją Europos Tarybos prioritetinėmis švietimo temomis; prisidėti prie mokomosios medžiagos šiomis temomis rengimo, suburti šių temų specialistų ir ekspertų tinklą, skleisti ir platinti mokymų medžiagą.

Europiniuose moduliuose dalyvauti kviečiami mokytojų, vadovėlių rengėjai, lektoriai, kiti ugdymo srities specialistai.

Modulių trukmė – 120–150 valandų, išdėstytų per 18 mėnesių. Kasmet pasiūloma po dvi modulių programas, kurias sudaro penki etapai:

 • I etapas – planavimas ir pasirengimas (6–8 mėnesiai, per kuriuos nustatomi mokymosi tikslai ir prioritetai, susitariama dėl laiko grafiko);
 • II etapas – A modulis (4 dienų mokymai, per kuriuos sukuriamas pagrindas tolesnei bendrai dalyvių veiklai, dalyviai pradeda rengtis ugdymo programų ar modulių kūrimui);
 • III etapas – kūrimas ir išbandymas (6–8 mėnesiai, per kuriuos dalyviai kuria ir kiekvienas savo aplinkoje išbando ugdymo programą ar renginį, susijusį su konkretaus modulio tema; galimybė konsultuoti, dalytis ir tartis su mokymų kolegomis (internetu);
 • IV etapas – B modulis (3–4 dienų susitikimas, per kurį dalyviai aptaria patirtį, kilusias problemas ir, esant reikalui, tobulina rengiamas programas);
 • V etapas – redagavimas ir sklaida (2–3 mėnesiai, per kuriuos pabaigiama rengti ugdymo programos medžiaga. Atrinktosios programos skelbiamos „Pestalozzi“ programos tinklalapyje).

Nuo 2006 m. vykusių modulių programose buvo nagrinėtos tokios temos:

 • demokratinis pilietiškumo ir žmogaus teisės;
 • tarpkultūrinis mokymasis;
 • kalbinė ir kultūrinė įvairovė;
 • daugiaaspektis istorijos mokymasis;
 • medijų raštingumas (per žmogaus teisių temą);
 • nusikaltimų prieš žmoniją prevencija;
 • demokratinio pilietiškumo srityje dirbančių mokytojų pagrindinių kompetencijų ugdymas;
 • diskriminacijos prevencija;
 • smurto mokykloje prevencija;
 • socialinių medijų naudojimas skatinant demokratinį dalyvavimą.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.