Europos Tarybos PESTALOZZI programos kvalifikacijos kėlimo mokymai mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams

2012 m. kovo 14–15 dienomis Vilniaus suaugusiųjų mokymo centre įvyko Ugdymo plėtotės centro ir Lietuvos konfliktų prevencijos asociacijos surengtas seminaras „Tarpkultūrinio švietimo mokyklose vadyba“. Seminare dalyvavo Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos, Šalčininkų rajono Butrimonių Anos Krepštul vidurinės mokyklos, Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos, Utenos Dauniškio gimnazijos, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinės mokyklos, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro vadovai bei administracijos atstovai, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų specialistai.

Pedagogams buvo pristatyta Lietuvos konfliktų prevencijos asociacijos kartu su Ugdymo plėtotės centru įgyvendinamo projekto „Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose“ tikslai, laukiami rezultatai, aptartos numatomos projekto veiklos. Ugdymo plėtotės centro specialistai kartu su Lietuvos edukologijos universiteto lektoriais mokymo dalyviams pristatė tarpkultūrinio švietimo sampratą, nagrinėjo pasaulėžiūrų įvairovę klasėje, tarpkultūrines kompetencijas ir jų ugdymo metodikos pagrindus, gilinosi į PESTALOZZI programos vadybą ir dalyvavimo programoje galimybes, tarpkultūrinio švietimo organizavimą mokyklose, pedagogų kompetencijų stiprinimą ir pan. Diskutavo apie tolesnį tarpkultūrinio švietimo plėtojimą mokyklose.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-2 „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Saulius Samulevičius
Ugdymo plėtotės centro
Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus vedėjas
Tel. (8 5) 2777690
El. p. Saulius.Samulevicius@upc.smm.lt

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.