COE logo

Apie „Pestalozzi“ programą

Europos Taryba (ET) švietimo ir ugdymo sritį laiko prioritetine, švietimo srities darbuotojų kompetencijų tobulinimas tebėra svarbiausia ET švietimo programų dalis. „Pestalozzi“ programa yra specialus ET įrankis švietimo srities darbuotojų kvalifikacijai kelti ir kompetencijoms tobulinti. Ji siūlo galimybę mokytojams, mokyklų vadovams, švietimo konsultantams, taip pat visiems, besirūpinantiesiems mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų gilinantis į ET prioritetines sritis, tokias kaip demokratija, žmogaus teisės, įstatymo viršenybė, ir perteikiant jas ugdytiniams.

„Pestalozzi“ programą sudaro:

  • 3–5 dienų trukmės europiniai seminarai, vykstantys vienoje iš ET šalių arba Bad Wildbad akademijoje Vokietijoje ir Wergeland centre Norvegijoje;
  • europiniai mokytojų rengėjų mokymo moduliai.

Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programai vadovauja ET Švietimo ir kalbų direktoratas, šalyse ET narėse ją administruoja nacionalinių koordinatorių tinklas.

Daugiau informacijos apie „Pestalozzi“ programą galite rasti ET tinklalapyje:

„Pestalozzi“ programa suteikia dalyviams galimybę:

  • įgyti naujos patirties ir patobulinti savo kompetencijas;
  • pasidalyti įgyta patirtimi su kolegomis ar platesne švietimo bendruomene ir pritaikyti ją savo profesinėje veikloje;
  • rasti užsienio partnerių bendriems projektams;
  • nuolat ir aktyviai dalyvauti tobulinant ugdymo turinį, gerinant jo kokybę, puoselėjant ET vertybes.

Norintieji dalyvauti programoje turi:

  • būti atviri bendram darbui su kolegomis iš kitų šalių;
  • domėtis ir suprasti ugdymo vaidmenį padedant būsimiesiems piliečiams pasirinkti ir puoselėti ET vertybes;
  • gebėti dirbti užsienio kalba (pasirinkto renginio kalba, dažniausiai anglų arba prancūzų, bent B2 lygio);
  • įsipareigoti skleisti programos rezultatus savo profesinėje aplinkoje.
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.