COE logo

Atsiskaitymas ir sklaida

Pragyvenimo išlaidas (tik renginio laikotarpiu) apmoka kviečiančioji šalis. Kelionės išlaidas apmoka Europos Taryba po renginio, pateikus nustatyta tvarka užpildytą kelionės išlaidų formą, bilietus (originalus arba kopijas) ir internete užpildžius dalyvavimo renginyje ataskaitą. Tik pateikus ataskaitą dalyviams apmokamos kelionės išlaidos. Daugiau informacijos apie praktines dalyvavimo programoje sąlygas ir taisykles galite rasti čia.

Per mėnesį po renginio užsienyje dalyvis parengia ir Ugdymo plėtotės centrui pateikia (el. paštu giedre.tumosaite@upc.smm.lt) informacinę metodinę medžiagą (publikaciją, straipsnį) apie vykusį renginį, jo naudą ir poveikį. Minimali publikacijos apimtis – 1,5–2 puslapiai tekstinės informacijos, pageidautina vaizdinė medžiaga (nuotraukos, vaizdo įrašai ir pan.). Publikacija gali apimti tokias temas kaip seminaro nauda, pritaikomumas, praktinio gautų žinių integravimo į ugdymo turinį galimybės ir pan. Pateikdamas medžiagą dalyvis sutinka, kad ji gali būti skelbiama Ugdymo plėtotės centro nuožiūra.

 

Dalyvis taip pat įsipareigoja skleisti seminare įgytą patirtį ir gautą informaciją tiek savo kolegoms, tiek Lietuvos švietimo bendruomenei (rengti ir platinti metodinę medžiagą, skelbti straipsnius, dalyvauti Lietuvoje organizuojamuose renginiuose, skaityti pranešimus, rengti seminarus, pristatymus, atviras pamokas ir pan.), prisidėti prie „Pestalozzi“ programos Lietuvoje inicijuojamų renginių organizavimo.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.