Renginiai

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 2017 m.

Eil. Nr. Renginio, programos pavadinimas Programos anotacija Tikslinė grupė Trukmė (akad. val.) Data 2017–2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Socialinės ir komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje

Mokymų tikslas – stiprinti priešmokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimus ir žinias ugdant vaikų socialinę ir kalbinę kompetenciją, pristatyti patarimų leidinį „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“.

Mokymų svarba – motyvuoti pedagogus būti kūrybiškais, lanksčiais, bendradarbiaujančiais su kolegomis ir tėvais, stiprinti pedagogų siekį kurti integralias veiklas, taikyti įvairius ir prasmingus metodus, susipažinti su šiuolaikiškomis ugdymo tendencijomis, integruoti naujoves modeliuojant kiekvienos kompetencijos (socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninės) ugdymo turinį, pasirengti priešmokyklinio ugdymo ankstinimui, susipažinti su nauju leidiniu „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai

16


3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.

Utenos švietimo centre, Maironio g. 12, Utena lapkričio 28–29 d.
Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Vytauto pr. 44, Kaunas lapkričio 30 d. –
gruodžio 1 d.
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Lazdynėlis“, Šiltnamių g. 36, Vilnius lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d.
Telšių švietimo centre, S. Daukanto g. 35, Telšiai gruodžio 4–5 d.
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, Baltijos pr. 51, Klaipėda gruodžio 7–8 d.
Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, K. Donelaičio g. 21, Tauragė gruodžio 11–12 d.
Šiaulių lopšelyje-darželyje „Coliukė“, Spindulio g. 7, Šiauliai gruodžio 12–13 d.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre, P. Butlerienės g. 3, Marijampolė gruodžio 14–15 d.
Panevėžio pedagogų švietimo centre, Topolių al. 12, Panevėžys gruodžio 14–15 d.
Druskininkų švietimo centre, M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai gruodžio 18–19 d.

PRADINIS UGDYMAS

Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus

Mokymų tikslas – padėti mokytojams integruotai ugdyti pradinių klasių mokinių, besimokančių mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, lietuvių kalbos gebėjimus kitų dalykų pamokose.

Aptarsime svarbiausius lietuvių kalbos ugdymo aspektus, pasirengsime lietuvių kalbos integravimui į visus dalykus, susipažinsime su naujausia metodine medžiaga.

Mokyklų, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba, pradinių klasių ir lietuvių k. mokytojai, mokantys pradinėse klasėse

40


3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.

I sesija, Klaipėdos apskrities mokyklų mokytojams, Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje, Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėda lapkričio 21–22 d.
I sesija, Šiaurės rytų Lietuvos rajonų mokyklų mokytojams, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje, Mokyklos g. 22, Šalčininkai lapkričio 29–30 d.

KALBOS

Konferencija „Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas(is) kaip tarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys“ Tikslas: analizuojant gimtosios kalbos mokymo daugiakalbėje aplinkoje patirtį, numatyti tautinių mažumų gimtųjų kalbų ugdymo turinio tobulinimo kryptis. Tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokytojai; aukštųjų mokyklų lenkų, rusų, baltarusių filologijų dėstytojai; savivaldybių švietimo padalinių atstovai 14 lapkričio 23–24 d. 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita
Metų paskaita lituanistams Kviečiami Lietuvos ir užsienio mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, išugdę lietuvių kalbos ir literatūros, valstybinės kalbos olimpiadų prizininkus, jaunųjų filologų, tarptautinio epistolinio rašinio ir meninio skaitymo konkursų laimėtojus, rengę respublikinę lituanistų konferenciją ir forumą, kūrę ir dalijęsi metodine patirtimi nacionaliniu lygmeniu. Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistai 4 gruodžio mėn. (data tikslinama) 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą
Savivaldybių administracijų lietuvių kalbos ir literatūros metodinių būrelių pirmininkams, Lietuvos edukologijos universiteto II rūmai, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Tikslas – stiprinti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas, būtinas įgyvendinant Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą Savivaldybių administracijų lietuvių kalbos ir literatūros metodinių būrelių pirmininkai 12 lapkričio 27–28 d. 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą

Tikslas – stiprinti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas, būtinas įgyvendinant Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą.

Tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, dirbantys 5–10 klasėse

12


3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.

Šalčininkų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje, Vytauto g. 35, Šalčininkai lapkričio 22–23 d.
Visagino savivaldybės, Zarasų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21, Visaginas lapkričio 30 – gruodžio 1 d.
Klaipėdos apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre, Baltijos pr. 51, Klaipėda gruodžio 4–5 d.
Vilniaus miesto mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuos, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius gruodžio 12–13 d.
Ignalinos, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajonų, Elektrėnų savivaldybės mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose , T. Ševčenkos g. 31, Vilnius gruodžio 14–15 d.
Vilniaus rajonų, Elektrėnų savivaldybės mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose , T. Ševčenkos g. 31, Vilnius gruodžio 14–15 d.
Rašinio 11–12 klasėje mokymo praktika ir vertinimas

Tikslas – stiprinti tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, brandos egzamino vertintojų kompetencijas, būtinas įgyvendinant Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrąją programą ir Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą.

Tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

7


1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.

3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.

Vilniaus miesto mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius lapkričio 29 d.
Klaipėdos apskrities mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre, Baltijos pr. 51, Klaipėda gruodžio 6 d.
Ignalinos, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Trakų ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų ir Visagino savivaldybių mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Vilniaus raj. savivaldybėje, Rinktinės g. 50, Vilnius gruodžio 7 d.
Šalčininkų rajono mokyklų vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje, Vytauto g. 35, Šalčininkai gruodžio 11 d.

MATEMATIKA IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

Matematinis ugdymas geroje mokykloje Mokymų dalyviai įgis žinių ir susipažins su matematinio samprotavimo ugdymo galimybėmis matematikos pamokose, plėtos savo kaip šiuolaikinio mokytojo kritinį požiūrį į pasaulio aktualijas pilietiškumo tema, stebės mokinių informatinio ir matematinio mąstymo gebėjimų ugdymą praktikoje (pamokoje). Bus nagrinėjami mokinių pasiekimų išorinių vertinimų rezultatai ir aptariamos rekomendacijos. Matematikos mokytojai 40 II sesija
gruodžio 11–12 d.
3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita
Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo Pristatoma / išbandoma daugiau kaip 20 skirtingų informacinių komunikacinių technologijų įrankių ir programų, tinkamų mokinių kūrybiškumo, problemų sprendimo bendradarbiaujant gebėjimų ugdymui, vertinimui ir įsivertinimui. Įvairių dalykų mokytojai 40 II dalis
lapkričio 30 d. – gruodžio 1 d.
1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.
2. Įrodymais grįstas mokymas:
2.1. Tarptautinių tyrimų, mokyklos išorės vertinimo ir kitų vertinimų rekomendacijų ir informacijos panaudojimas proceso kokybei gerinti.
2.2. Vertinimas ir įsivertinimas mokyklos veiklos kokybei.
3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.
3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.

MENINIS UGDYMAS

Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai

Mokymų dalyviai patobulins mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją bei ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.

Dailės mokytojai

80

1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita (skaitymo gebėjimų ugdymas per visus dalykus)

III sesija (pasirenkama): Meno kūrinio ir mokinių kūrybos analizės, supratimo, aptarimo ir vertinimo tobulinimas; Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi strategijos atliekant meno kūrinio suvokimo užduotis. 13 gruodžio 7 d.
IV sesija (pasirenkama): Meninės raiškos turinio tobulinimas; Meninės raiškos organizavimo tobulinimas: mokinių gebėjimų ir meninės raiškos įsivertinimo poreikis ir būdai. 16 2018 m.
sausio 30d.
V sesija (pasirenkama): Meninio ugdymo turinio tobulinimo galimybės: tiriamieji darbai, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo strategijos atliekant tiriamuosius meninio ugdymo darbus. 13 2018 m.
kovo 20 d.
VI sesija (privaloma): Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų taikymo sėkmės istorijos. 8 2018 m.
gegužės 21 d.
Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai

Mokymų dalyviai patobulins mokinių / ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų gebėjimų ir poreikių atpažinimo), pagalbos teikimo mokantis ir mokinių / ugdytinių motyvavimo kompetenciją bei ugdymo turinio įgyvendinimo ir tobulinimo kompetencijas.

Muzikos mokytojai

80

1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita (skaitymo gebėjimų ugdymas per visus dalykus).

III sesija (pasirenkama):
Meno kūrinio ir mokinių kūrybos analizės, supratimo, aptarimo ir vertinimo tobulinimas;
Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo mokymosi strategijos atliekant meno kūrinio suvokimo užduotis.
13 gruodžio 11 d.
IV sesija (pasirenkama):
Meninės raiškos turinio tobulinimas;
Meninės raiškos organizavimo tobulinimas: mokinių gebėjimų ir meninės raiškos įsivertinimo poreikis ir būdai.
16 2018 m.
sausio 29 d.
V sesija (pasirenkama):
Meninio ugdymo turinio tobulinimo galimybės: tiriamieji darbai, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo strategijos atliekant tiriamuosius meninio ugdymo darbus.
13 2018 m.
kovo 21 d.
VI sesija (privaloma):
Šiuolaikinės meninio ugdymo didaktikos principų taikymo sėkmės istorijos.
8 2018 m.
gegužės 22 d.
Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė Egzamino procesų ir kandidatų darbų analizė padės dalyviams geriau suprasti, kaip ugdymo procese tikslingai derinti inovatyvius apibendrinamojo vertinimo būdus, integruojančius formuojamojo, kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus. Dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino mokytojai 40 II sesija
lapkričio 28 d.
III sesija
gruodžio 27 d.
1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.
Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė Egzamino procesų ir kandidatų darbų analizė padės dalyviams geriau suprasti, kaip ugdymo procese tikslingai derinti inovatyvius apibendrinamojo vertinimo būdus, integruojančius formuojamojo, kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus. Muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų mokytojai 40 II sesija
lapkričio 29 d.
III sesija
gruodžio 28 d.
1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.
Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė Egzamino procesų ir kandidatų darbų analizė padės dalyviams geriau suprasti, kaip ugdymo procese tikslingai derinti inovatyvius apibendrinamojo vertinimo būdus, integruojančius formuojamojo, kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus. Šokio, teatro mokytojai 40 II sesija
lapkričio 27 d.
III sesija
gruodžio 29 d.
1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.

SOCIALINIS UGDYMAS

Konferencija „Piliečio ugdymas mokykloje: politinio ir teisinio raštingumo aspektai“
11.23 - Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilnius,
11.24 - Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius
Konferencijos uždaviniai:
susipažinti su Lietuvos ir užsienio patirtimi, įžvalgomis ugdant pilietiškumą, politinį ir teisinį raštingumą;
sutelkti visas suinteresuotąsias puses diskusijai apie politinio ir teisinio raštingumo stiprinimo mokykloje galimybes ir būdus;
parengti siūlymus dėl politinio ir teisinio raštingumo stiprinimo galimybių mokykloje.
Pedagogai, švietimo bendruomenės nariai 12 lapkričio 23–24 d. 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos.
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita

TECHNOLOGIJOS

Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija.  Technologijų mokytojai, įgyvendinantys mitybos, tekstilės modulius / programas 40 II sesija
lapkričio 23 d.
III sesija
gruodžio 4 d.

1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita

Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo analizė Technologijų brandos egzaminas – šiuolaikiška mokinių pasiekimų vertinimo forma, apjungianti kaupiamojo ir kriterinio vertinimo būdus. Analizuojant egzamino vertinimo sistemą ir kandidatų atliktus darbus bus tobulinama mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija.  Technologijų mokytojai, įgyvendinantys dizaino, elektronikos, konstrukcinių medžiagų modulius / programas 40 II sesija
lapkričio 24 d.
III sesija
gruodžio 5 d.
Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje, S. Konarskio g. 27,Vilnius

Atsižvelgiant į technologijų, kaip mokslo, pokyčius pasaulyje, Europoje ir Lietuvos švietimo sistemoje, mokymų dalyviai tobulins dalykines kompetencijas, paremtas STEAM, darnaus vystymosi principais bei vertybinėmis nuostatomis, ugdymo procesą nukreipiant esminėms kompetencijoms ugdyti.

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys etninės kultūros modulį Technologijos ir etninė kultūra, menų, etninės kultūros ir pradinio ugdymo mokytojai

40


1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.

3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.

I sesija. Žiemos šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra. I sesija 2018 m.
rugpjūčio 20 d.
II sesija. Pavasario šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra. II sesija 2018 m. rugpjūčio 21 d.
III sesija. Vasaros šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra. III sesija 2018 m. rugpjūčio 22 d.
IV sesija. Rudens šventės. Papročiai, tradicijos, elgesio kultūra. IV sesija 2018 m. spalio 29 d.
Patyriminis mokymasis: idėja – veiksmas – aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis

Aptariama patyriminio mokymo esmė, nauda: individualiai ir grupėse bus pristatoma ir aptariama geroji praktika atsižvelgiant į keturias technologinio ugdymo veiklos sritis (projektavimas; informacijos paieška, kaupimas, taikymas ir pateikimas; medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti; technologiniai procesai ir jų rezultatai), problemų sprendimą bendradarbiaujant, kuriama mokomoji medžiaga, projektinių darbų, orientuotų į patyriminį mokymą, aprašai su vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžiais.

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys technologijų brandos egzamino programas

40


1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.2. Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčių įsivertinimas.

3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas:
3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo kaita.

II sesija. Virtuvė – tavo eksperimentinė laboratorija. Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius. II sesija 2018 m.
vasario 19 d.
III sesija. Atrask tekstilę.
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius.
III sesija, 2018 m. balandžio 5 d.
IV sesija. Patyriminis mokymasis ir dizainas. Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje, Vilniaus g. 32, Vilnius. IV sesija, 2018 m. birželio 14 d.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI / DALYKŲ MODULIAI / PROJEKTINĖ VEIKLA

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės Mokymų dalyviai turės galimybę išsiaiškinti ir apibūdinti esminius SLURŠ programos akcentus, diskutuoti ir dalytis patirtimi apie tai, kaip realizuoti SLURŠ programą integruojant jos turinį į įvairių dalykų pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas, susipažins su interaktyvių mokymo metodų taikymu ugdant lytiškumą bei rengiant(-is) šeimai, motinystei ir tėvystei. Pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, dalykų mokytojai, programos įgyvendinimo mokykloje koordinatoriai, sveikatos priežiūros specialistai 40 II sesija
gruodžio 7–8 d.
III sesija
2018 m.
3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.
Gerosios romų integracijos švietime praktikos sklaidos renginys Renginys skirtas efektyvinti šviečiamąjį darbą su mokyklinio amžiaus vaikų turinčiomis romų šeimomis ir romų vaikų integraciją ugdyme.
Renginio metu bus pasidalinta įžvalgomis, mokyklų iš Lietuvos ir Lenkijos / Latvijos gerąja praktika ir diskutuojama dėl tolimesnių priemonių, kurios yra reikalingos siekiant sklandesnio romų vaikų įtraukimo į ugdymą.
Savivaldybių administracijų darbuotojai, švietimo centrų darbuotojai 6 gruodžio mėn.
(data tikslinama)
1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.
1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.
Prekybos žmonėmis prevencija mokyklose
Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centre, Baltijos pr. 51, Klaipėda


Panevėžio pedagogų švietimo centre, Topolių al. 12, Panevėžys
Mokymų tikslas – parengti pedagogus integruoti prekybos žmonėmis prevencijos tematiką į pamokų turinį: bus aktualizuota prekybos žmonėmis prevencijos svarba, mokytojai sužinos apie prekybos žmonėmis formas, pagrindines rizikingas situacijas ir jų išvengimo būdus bei sklandžios prekybos žmonėmis prevencijos organizavimo mokykloje pamokose metodus. Įvairių dalykų, neformaliojo ugdymo mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai 18 I sesija
lapkričio 28 d.,
II sesija
gruodžio 11 d.
I sesija
lapkričio 29 d.,
II sesija
gruodžio 8 d.
1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas:
1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

Renginiai šį mėnesį

Renginiai kitą mėnesį

Norėdami registruotis į renginius, turite prisijungti prie Ugdymo sodo.

Instrukcija, kaip prisijungti, pateikiama šioje mokymo priemonėje.

Renginių archyvas (iki 2015 m. vasario): kalendorius ir renginių medžiaga, Menų dūzgės.