Renginiai


Renginiai šį mėnesį

Renginiai kitą mėnesį

Norėdami registruotis į renginius, turite prisijungti prie Ugdymo sodo.

Instrukcija, kaip prisijungti, pateikiama šioje mokymo priemonėje.

Renginių archyvas (iki 2015 m. vasario): kalendorius ir renginių medžiaga, Menų dūzgės.

 

Eil. Nr.

Renginio, programos pavadinimas

Vieta ir adresas

Tikslinė grupė

Trukmė

(akad. val.)

Data

Pradžia - pabaiga

Renginio vadovo vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas

Seminaras „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“

Registracija

Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai

40

I sesija gegužės 13–14 d.

II sesija birželio 3 d.

Giedrė Čiapienė,

tel. (8 5) 2772194,

giedre.ciapiene@upc.smm.lt

Albina Vilimienė,

tel. (8 5) 2109830,

albina.vilimiene@upc.smm.lt

Seminaras „Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis“

Registracija

Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Švietimo įstaigų vadovai

8

gegužės 16 d.

Indrė Paliulienė,

tel. (8 5) 2109820,

indre.paliuliene@upc.smm.lt

Seminaras „Integruotas ugdymas kaip galimybė gerinti kiekvieno mokinio pasiekimus. QF ženklo mokyklų gerosios patirties sklaida“

Registracija

Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Prancūzų kalbos mokytojai

8

gegužės 22 d.

Roma Sausaitienė,

tel. (8 5) 2772191,

roma.sausaitiene@upc.smm.lt

Seminaras „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“

Registracija

Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Švietimo įstaigų vadovai

60

I sesija rugsėjo 10–11 d.

II sesija spalio 29 d.

III sesija gruodžio 17 d.

Indrė Paliulienė,

tel. (8 5) 2109820,

indre.paliuliene@upc.smm.lt

Nuotolinio mokymo(si) virtualioje aplinkoje MOODLE „Lituanistų avilys 2019“ kursai

Registracija

http://smm.vma.emokykla.lt/

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

200

rugsėjo 20 d. - gruodžio 15 d.

Meilė Čeponienė,

tel. (8 5) 2779881,

meile.ceponiene@upc.smm.lt

Zita Nauckūnaitė,

tel. (8 5) 2109827,

zita.nauckunaite@upc.smm.lt

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.