Renginiai


Renginiai šį mėnesį

Renginiai kitą mėnesį

Norėdami registruotis į renginius, turite prisijungti prie Ugdymo sodo.

Instrukcija, kaip prisijungti, pateikiama šioje mokymo priemonėje.

Renginių archyvas (iki 2015 m. vasario): kalendorius ir renginių medžiaga, Menų dūzgės.

 

Eil. Nr. Renginio, programos pavadinimas Tikslinė grupė

Trukmė (akad. val.)

Data Renginio vadovo vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas

ISTORIJA

1.
Istorijos mokymas Heseno žemėje (Vokietija). Aktualios istorijos ugdymo tendencijos
Viešbutyje „Panorama Hotel“, Sodų g. 14, Vilnius
Istorijos mokytojai 8

sausio 31 d.

Salomėja Bitlieriūtė, tel. (8 5) 2772840
Salomeja.Bitlieriute@upc.smm.lt

PRADINIS UGDYMAS

2.
Lenkijos švietimo ekspertų ugdymo patirties pristatymas
Viešbutyje „Panorama Hotel“, Sodų g. 14, Vilnius
Pradinio ugdymo mokytojai 8

sausio 31 d.

Daina Grigėnienė, tel. (8 5) 2779881 Daina.Grigeniene@upc.smm.lt
Aldona Zaukienė, tel. (8 5) 2772194 Aldona.Zaukiene@upc.smm.lt

SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROSIOS PROGRAMA

3.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybė , Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Mokytojai, savivaldybių administracijos atstovai, programos įgyvendinimo mokykloje koordinatoriai, sveikatos priežiūros specialistai, tėvai

16

I sesija - vasario 13–14 d.

Regina Žukienė, tel. (8 5) 2772840, Regina.Zukiene@upc.smm.lt

4.
16

II sesija - kovo 28–29 d.

5.
8

III sesija - gegužės 10 d.

TECHNOLOGIJOS

6.
Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje, S. Konarskio g. 27, Vilnius

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys etninės kultūros modulį Technologijos ir etninė kultūra, menų, etninės kultūros ir pradinio ugdymo mokytojai

8

III sesija - vasario 20 d.

Eglė Vaivadienė, tel. (8 5) 2109826, Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt

Alė Vilutienė, tel. (8 5) 2772194, Ale.Vilutiene@upc.smm.lt

7.
8

IV sesija - balandžio 23 d.

VADYBA

8.
Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius
Švietimo įstaigų vadovai 8

vasario 6 d.

Vida Kamenskienė, 8 5) 2109820, Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt
Indrė Paliulienė, tel. (8 5) 2109820, Indre.Paliuliene@upc.smm.lt
9.

Kokybiškos lyderystės kūrimas (1–5 metus dirbantiems mokyklų vadovams)

Švietimo įstaigų vadovai

16

I sesija - vasario 7 d.

Regina Žukienė, tel. (8 5) 2772840, Regina.Zukiene@upc.smm.lt

10.
8

II sesija - kovo 22 d.

11.
Vadybinių kompetencijų ugdymas per asmeninę patirtį (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius
Pedagogai, ketinantys tapti švietimo įstaigų vadovais 40

II sesija - vasario 11 d.

Vida Kamenskienė, 8 5) 2109820, Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt
Indrė Paliulienė, tel. (8 5) 5 2109820, indre.Paliuliene@upc.smm.lt
12.
Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius
Švietimo įstaigų vadovai 60 II sesija vasario 19 d.

III sesija kovo 26 d.

Rasa Jančiauskaitė, (8 5) 2799599, Rasa.Janciauskaite@upc.smm.lt
Vida Kamenskienė, 8 5) 2109820, Vida.Kamenskiene@upc.smm.lt
Indrė Paliulienė, tel. (8 5) 2109820, Indre.Paliuliene@upc.smm.lt