Renginiai


Renginiai šį mėnesį

Renginiai kitą mėnesį

Norėdami registruotis į renginius, turite prisijungti prie Ugdymo sodo.

Instrukcija, kaip prisijungti, pateikiama šioje mokymo priemonėje.

Renginių archyvas (iki 2015 m. vasario): kalendorius ir renginių medžiaga, Menų dūzgės.

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 2018 m.

Eil. Nr.

Renginio, programos pavadinimas

Tikslinė grupė

Trukmė (akad. val.)

Data

Renginio vadovo vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas

BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

1.
Bendrojo ugdymo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos tobulinimas, Kėdainiuose (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems)

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai

40 1 sesija: lapkričio 14–15 d.
2 sesija: gruodžio 6–7 d.
3 sesija: 2019 m. vasario 1 d.

Daiva Drungilienė, tel. (8 5) 2109823, Daiva.Drungiliene@upc.smm.lt

2.
Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas, Panevėžyje (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: lapkričio 13–14 d.
2 sesija: gruodžio 17–18 d.
3 sesija: 2019 m. vasario 15 d.
3.
Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas, Trakuose (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: spalio 15–16 d.
2 sesija: 2019-01-25–26 d.
3 sesija: 2019 m. kovo 1 d.
4.
Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas, Birštone (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: lapkričio 12–13 d.
2 sesija: gruodžio 13–14 d.
3 sesija: 2019 m. sausio 23 d.
5.
Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas, Marijampolėje (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: lapkričio 5–6 d.
2 sesija: gruodžio 12–13 d.
3 sesija: 2019 m. vasario 8 d.
6.
Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas, Šiauliuose (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: lapkričio 14–15 d.
2 sesija: gruodžio 17–18 d.
3 sesija: 2019 m. vasario 22 d.
7.
Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje, Tauragėje (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: lapkričio 08–09 d.
2 sesija: gruodžio 13–14 d.
3 sesija: 2019 m. balandžio 5 d.
8.
Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla, Kaune (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: spalio 11–12 d.
2 sesija: gruodžio 13–14 d.
3 sesija: 2019 m. vasario 28 d.
9.
Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla, Šiauliuose (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: spalio 18–19 d. d.
2 sesija: gruodžio 19–20 d.
3 sesija: 2019 m. vasario 7
10.
Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų tiriamoji veikla, Panevėžyje (papildoma informacija apie mokymus bus atsiųsta užsiregistravusiems) 40 1 sesija: spalio 24–25 d.
2 sesija: 2019-01-14–15 d.
3 sesija: 2019 m. kovo 14 d.

BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME

Projekto "Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme" komandos susitikimas su savivaldybių administracijų atstovais Savivaldybių atstovai, kuruojantys pradinio ir pagrindinio ugdymo įgyvendinimą, atsakingi už mokyklų veiklos tobulinimą. 8 Giedrė Čiapienė, tel. (8 5) 2772194
Giedre.Ciapiene@upc.smm.ltGiedrė Tumosaitė, tel. (8 5) 2799599
Giedre.Tumosaite@gmail.com
Albina Zdanevičienė, tel. (8 5) 210 9826
Albina.Zdaneviciene@upc.smm.lt
Povilas Leonavičius, tel. (8 5) 2109826
Povilas.Leonavicius@upc.smm.lt
11.
Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre, Pakalnės g. 6A-8, Šiauliai spalio 16 d.
12.
Ugdymo plėtotės centre, Katkaus g. 44, Vilnius spalio 19 d.
13.
Viešbutis „Magnus Hotel“, Vytauto pr. 25, Kaunas spalio 23 d.
14.
Ugdymo plėtotės centre, Katkaus g. 44, Vilnius spalio 25 d.

BIOLOGIJA

15.
Biologijos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodinė diena
Mykolo Riomerio universiteto Pirmuosiuose rūmuose, Valakupių g. 5, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 9 d. Margarita Purlienė, tel. (8 5) 2109827
Margarita.Purliene@upc.smm.lt
Alvida Lozdienė, tel. (8 5) 2109822,
Alvida.Lozdiene@upc.smm.lt

CHEMIJA

16.
Chemijos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodinė diena
Mykolo Riomerio universiteto Pirmuosiuose rūmuose, Valakupių g. 5, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 9 d. Aušra Gutauskaitė, tel. (8 5) 2109830
Ausra.Gutauskaite@upc.smm.lt
Alvida Lozdienė, tel. (8 5) 2109822,
Alvida.Lozdiene@upc.smm.lt

DORINIS UGDYMAS

17.
Dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkų ir narių metodinė diena
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 10 d. Salomėja Bitlieriūtė, tel. (8 5) 2772840 Salomeja.Bitlieriute@upc.smm.lt

GEOGRAFIJA

18.
Geografijos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų ir narių metodinė diena
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 10 d. Salomėja Bitlieriūtė, tel. (8 5) 2772840 Salomeja.Bitlieriute@upc.smm.lt
Genovaitė Kynė, tel.
Genovaite.Kyne@upc.smm.lt

FIZIKA

19.
Fizikos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodinė diena
Mykolo Riomerio universiteto Pirmuosiuose rūmuose, Valakupių g. 5, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 9 d. Alvida Lozdienė, tel. (8 5) 2109822,
Alvida.Lozdiene@upc.smm.lt

ISTORIJA IR PILIETIŠKUMO PAGRINDAI

20.
Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojų metodinė diena
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 10 d. Salomėja Bitlieriūtė, tel. (8 5) 2772840 Salomeja.Bitlieriute@upc.smm.lt
21.
Istorijos mokslo ir didaktikos aktualijos - "Lietuvos istorijos CV": mokslininkai - mokytojams, kursų II sesija
Elniakampio kaimo turizmo sodyba, Elniakampio kaimas, Sudervės seniūnija, Vilniaus r.
Istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai 18 II sesija spalio 29 d Nijolė Selevestravičiūtė-Grybovienė, tel. (8 5) 2109826, Nijole.Gryboviene@upc.smm.lt

KŪNO KULTŪRA

22.
Kūno kultūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkų metodinė diena
Mykolo Riomerio universiteto Pirmieji rūmai, Valakupių g. 5, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 9 d. Daina Grigėnienė, tel. (8 5) 2779881
Daina.Grigeniene@upc.smm.lt
Stasė Ustilaitė,
Stase.Ustilaite@gmail.com

LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA

23.
Konferencija "Mūsų mokytojai - Daukantas, Vydūnas"
Lietuvos Respublikos Seime, Gedimino pr. 53, Vilnius
Lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, etninės kultūros, pradinio ugdymo mokytojai, užsienio lietuviškų mokyklų mokytojai 15 spalio 12–13 d. Meilė Čeponienė, tel. (8 5) 2779881
Meile.Ceponiene@upc.smm.lt
Daina Grigėnienė, tel. (8 5) 2779881 Daina.Grigeniene@upc.smm.lt
24.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkų ir narių metodinė diena
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Užsienio kalbų dalyko mokyklų metodinių grupių pirmininkai arba deleguoti asmenys, užsienio kalbų dalyko mokytojai 8 spalio 18 d. Meilė Čeponienė, tel. (8 5) 2779881
Meile.Ceponiene@upc.smm.lt
Daina Grigėnienė, tel. (8 5) 2779881 Daina.Grigeniene@upc.smm.lt

PRADINIS UGDYMAS

25.
Pradinio ugdymo metodinė diena
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai/deleguoti mokytojai 8 spalio 11 d. Aldona Zaukienė, tel. (8 5) 2772194
Aldona.Zaukiene@upc.smm.lt
Asta Rudienė, tel. (8 5) 210 9831
Asta.Rudiene@upc.smm.lt

PAGALBA MOKINIUI

26.
Konstruktyvūs konfliktų valdymo ir sprendimo būdai ugdymo įstaigose
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius
Profesijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 40 spalio 24–25 d, Kristina Pranienė, tel. (8 5) 2772171
Kristina.Pranienė@upc.smm.lt

TAUTINIŲ MAŽUMŲ GIMTOSIOS KALBOS

27.
Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkų ir narių metodinė diena
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Tautinių mažumų gimtųjų kalbų dalyko mokyklų metodinių grupių pirmininkai arba deleguoti mokytojai. 8 spalio 18 d. Danuta Szejnicka, tel. (8 5) 2109827
Danuta.Szejnicka@upc.smm.lt,
Daina Grigėnienė, tel. (8 5) 2779881 Daina.Grigeniene@upc.smm.lt

UŽSIENIO KALBOS

28.
Užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkų ir narių metodinė diena
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Užsienio kalbų dalyko mokyklų metodinių grupių pirmininkai arba deleguoti asmenys, užsienio kalbų dalyko mokytojai 8 spalio 18 d. Meilė Čeponienė, tel. (8 5) 2779881 Meile.Ceponiene@upc.smm.lt
Daina Grigėnienė, tel. (8 5) 2779881 Daina.Grigeniene@upc.smm.lt

TECHNOLOGIJOS

29.

Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje, S. Konarskio g. 27, Vilnius

Technologijų mokytojai, dirbantys pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinantys etninės kultūros modulį Technologijos ir etninė kultūra, menų, etninės kultūros ir pradinio ugdymo mokytojai

40

I sesija spalio 29 d.

Eglė Vaivadienė, tel. (8 5) 2109826, Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt

II sesija gruodžio 27 d.
III sesija 2019 m. vasario 20 d.
IV sesija 2019 m. balandžio 23 d.
33.
Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius
Įvairių dalykų mokytojai 40 Antra dalis:
III sesija spalio 29–30 d.
Eglė Vaivadienė, tel. (8 5) 2109826, Egle.Vaivadiene@upc.smm.lt

VADYBA

34.
Vadybinių kompetencijų ugdymas per asmeninę patirtį (ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais)
Ugdymo plėtotės centre, M. Katkaus g. 44, Vilnius
Pedagogai, ketinantys tapti švietimo įstaigų vadovais 40 I sesija spalio 8–9 d.
II sesija gruodžio 3 d.
Regina Žukienė, tel. (8 5) 2772840, Regina.Zukiene@upc.smm.lt