Renginiai


Renginiai šį mėnesį

Renginiai kitą mėnesį

Norėdami registruotis į renginius, turite prisijungti prie Ugdymo sodo.

Instrukcija, kaip prisijungti, pateikiama šioje mokymo priemonėje.

Renginių archyvas (iki 2015 m. vasario): kalendorius ir renginių medžiaga, Menų dūzgės.

 

Eil. Nr. Renginio, programos pavadinimas Vieta Tikslinė grupė

Trukmė (akad. val.)

Data Renginio vadovo vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas
1.
Seminaras „Mikrokompiuterio panaudojimo galimybės ugdymo procese“
Registracija
Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius Informacinių technologijų mokytojai 40 I sesija balandžio 15–16 d.
II sesija gegužės 8 d.
Giedrė Čiapienė,
tel. (8 5) 2772194,
giedre.ciapiene@upc.smm.lt
2.
Seminaro „Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas“, 4 sesija
Registracija
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija,
S. Konarskio g. 27, Vilnius
Technologijų, gamtos mokslų, menų (muzikos, dailės, dizaino), etninės kultūros, pradinio ugdymo, profesinio mokymo mokytojai 8 balandžio 23 d. Eglė Vaivadienė,
tel. (8 5) 2109826, egle.vaivadiene@upc.smm.lt;
Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194, ale.vilutiene@upc.smm.lt
3.
Respublikinė konferencija „Visos dienos mokykla - ugdymo sėkmei“
Registracija
Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, Vilniaus g. 11, Kėdainiai Visos dienos mokyklos modelių išbandyme dalyvaujančių mokyklų atstovai, savivaldybių administracijų atstovai, mokyklų vadovai ir mokytojai. 7 balandžio 26 d. Ona Vaščenkienė,
tel. (8 5) 2751716,
ona.vascenkiene@upc.smm.lt;
Alė Vilutienė,
tel. (8 5) 2772194,
ale.vilutiene@upc.smm.lt
4.
Seminaras „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybės“
Registracija
Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius Pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, dalykų mokytojai, programos įgyvendinimo mokykloje koordinatoriai, sveikatos priežiūros specialistai 40 I sesija gegužės 2–3 d.
II sesija spalio 3–4 d.
III sesija lapkričio 15 d.
Regina Žukienė,
tel. (8 5) 2772840,
regina.zukiene@upc.smm.lt
5.
Seminaras „Integruotas prancūzų kalbos ir dalyko mokymas. QF ženklo mokyklų gerosios patirties sklaida“. Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius Prancūzų kalbos mokytojai 8 gegužės 10 d. Roma Sausaitienė,
tel. (8 5) 2772191,
roma.sausaitiene@upc.smm.lt
6.
Seminaras „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“
Registracija
Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius Ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai 40 I sesija gegužės 13–14 d.
II sesija birželio 3 d.
Giedrė Čiapienė,
tel. (8 5) 2772194,
giedre.ciapiene@upc.smm.lt
Albina Vilimienė,
tel. (8 5) 2109830,
albina.vilimiene@upc.smm.lt
7.
Seminaras „Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis“
Registracija
Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius Švietimo įstaigų vadovai 8 gegužės 16 d. Indrė Paliulienė,
tel. (8 5) 2109820,
indre.paliuliene@upc.smm.lt
8.
Vasaros kursai „Vadovo kūrybinė laboratorija: pozityvių nuostatų formavimas organizacijoje“. Klaipėda Švietimo įstaigų vadovai 40 birželio 25–28 d. Regina Žukienė,
tel. (8 5) 2772840,
regina.zukiene@upc.smm.lt
9.
Vasaros kursai užsienio kalbų mokytojams Klaipėda Užsienio kalbų (prancūzų, vokiečių) kalbų mokytojai 40 birželio 25–28 d. Roma Sausaitienė,
tel. (8 5) 2772191,
roma.sausaitiene@upc.smm.lt
10.
Vasaros kursai „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse pagal atnaujintą bendrąją lietuvių kalbos programą“ Klaipėda Pradinių klasių mokytojai 40 birželio 25–28 d. Aldona Zaukienė,
tel. (8 5) 2772194,
aldona.zaukiene@upc.smm.lt
11.
Vasaros kursai Klaipėda Mokytojai ir specialistai, įgyvendinantys Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą 40 birželio 25–28 d. Regina Žukienė,
tel. (8 5) 2772840,
regina.zukiene@upc.smm.lt
12.
Vasaros kursai „Geografinės informacinės (GIS) ir modeliavimo sistemų taikymas mokantis tyrinėjant“ Klaipėda Įvairių dalykų mokytojai 40 birželio 25–28 d. Giedrė Čiapienė,
tel. (8 5) 2772194,
giedre.ciapiene@upc.smm.lt
Alvida Lozdienė,
tel. (8 5) 2109820,
alvida.lozdiene@upc.smm.lt
13.
Vasaros kursai „Pilietis ir šalies gynyba“ Klaipėda Įvairių dalykų mokytojai 40 birželio 25–28 d. Salomėja Bitlieriūtė,
tel. (8 5) 2772840, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt
14.
Vasaros kursai „Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymas“ Klaipėda Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai 17 birželio 26–27 d. Aldona Zaukienė,
tel. (8 5) 2772194,
aldona.zaukiene@upc.smm.lt
15.
Seminaras „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai mokymai naujai paskirtiems vadovams“
Registracija
Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius Švietimo įstaigų vadovai 60 I sesija rugsėjo 10–11 d.
II sesija spalio 29 d.
III sesija gruodžio 17 d.
Indrė Paliulienė,
tel. (8 5) 2109820,
indre.paliuliene@upc.smm.lt
16.
Nuotolinio mokymo(si) virtualioje aplinkoje MOODLE „Lituanistų avilys 2019“ kursai
Registracija
http://smm.vma.emokykla.lt/ Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 200 rugsėjo 20 d. - gruodžio 15 d. Meilė Čeponienė,
tel. (8 5) 2779881,
meile.ceponiene@upc.smm.lt
Zita Nauckūnaitė,
tel. (8 5) 2109827,
zita.nauckunaite@upc.smm.lt
17.
Seminaras „Informacinių technologijų mokymo(si) pokyčiai besikeičiančioje visuomenėje“ Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius Informacinių technologijų mokytojai 40 spalio-lapkričio mėn. Giedrė Čiapienė,
tel. (8 5) 2772194,
giedre.ciapiene@upc.smm.lt