Technologijų mokyklinio brandos egzamino koreguojamų vertinimo kriterijų pristatymas (transliacijoje internetu)

2014-11-27 15:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti technologijų mokyklinį brandos egzaminą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras 2014 m. lapkričio 27 d. organizavo konsultaciją internetu savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, technologinį ugdymą, ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas technologijų mokyklinis brandos egzaminas, vadovams, vidurinio ugdymo technologijų mokytojams ir profesinių mokymo įstaigų profesijos mokytojams, technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovams, kandidatų darbų vertintojams, technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų nariams. Technologijų mokyklinio brandos egzamino (toliau - TMBE) vertinimo kriterijai patikslinti pagal mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų pasiūlymus ir egzaminų darbų analizės išvadas.

Renginio dalyvius (104 prisijungusius dalyvius, mokyklų bendruomenes, technologijų mokytojų metodinius būrelius) pasveikino Dalia Švelnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Ji paminėjo problemų sprendimo bendradarbiaujant svarbą, atkreipė dėmesį, kad mokinių pasiekimų gerinimui puikiai gali padėti technologinis ugdymas, integruojantis mokinių įgytą patirtį ir įgūdžius kitų dalykų pamokose.

Dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja, apžvelgė Technologijų mokyklinį brandos egzaminą reglamentuojančių dokumentų pokyčius bei Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus.

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, apibendrino Nacionalinio egzaminų centro organizuoto technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo aprašų vertinimo išvadas, pristatė pagal jas parengtas „Metodines rekomendacijas technologijų brandos egzamino rengimui“ ir technologijų brandos egzamino koreguojamų vertinimo kriterijų projektą.

Apibendrinant konsultaciją dalyviams priminta Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio poskyrio vedėjos dr. Zitos Nauckūnaitės vaizdo paskaita „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“, švietimo bendruomenei sukurtos aplinkos „Ugdymo sodas“ galimybės.

Į konsultacijos dalyvių klausimus atsakė Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro specialistai.

Konsultacijos vaizdo įrašas

Informuojame, kad technologijų mokytojams 2014 m. gruodžio 1, 2 d. ir 4, 5 d. vyks konsultacijos Pasirengimas technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimui.

Dr._Asta_Ranonytė._Technologijų_mokyklinio_brandos_egzamino_organizacimas_ir_vykdymas.pdf
Eglė_Vaivadienė._Pasirengimas_technologijų_brandos_egzamino_vertinimui.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.