Apskritojo stalo diskusija „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo mokyklose galimybės“

2014-12-29 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Ugdymo plėtotės centro iniciatyva sutelkta darbo grupė (etninės kultūros mokslininkai, etninės kultūros mokytojai, mokyklų vadovai, įvairių dalykų mokytojai etninę kultūrą integruojantys į ugdymo procesą), virtualiai bendraudama ir bendradarbiaudama, analizavo 8–12 klasių įvairių dalykų pasiekimų lygių aprašus, numatė galimas užduotis bei jų vertinimo kriterijus. Veiklos parengtos aptarimui apskritojo stalo diskusijoje.

2014 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Ugdymo plėtotės centru organizuota apskritojo stalo diskusija „Etninės kultūros bendrųjų programų įgyvendinimo mokyklose galimybės“ (21 dalyvis pagal kviečiamųjų sąrašą). Siekiant geresnių ugdymo rezultatų, įgyvendinant etninės kultūros bendrąsias programas, aptartos platesnės etninės kultūros raiškos mokyklose galimybės. Išgryninti ir parengti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados dokumentų projektai: etninės kultūros olimpiados koncepcija, olimpiados nuostatai, mokinių veiklų – tiriamosios, vadybinės, kūrybinės raiškos – aprašai bei vertinimo kriterijai.

Parengti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados dokumentų projektai atitinka Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 (Žin., 2012, Nr. 46-2252).

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados dokumentų projektai pateikti svarstyti Etninės kultūros bendrųjų programų ir metodinės medžiagos rengėjams / bendraautoriams, patiklsinti bus teikiami LMNŠC direktoriui tvirtinti.

Patvirtinus Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados dokumentus ir įgyvendinant numatytas veiklas bus sudarytos platesnės etninės kultūros raiškos mokyklose galimybės, siekiant geresnių mokinių pasiekimų bus kryptingai įgyvendinamos Etninės kultūros bendrosios programos, ugdomi aukštesni mokymosi gebėjimai. 

Pažyma_EK_2014-12-29.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.