Naujų švietimo konsultantų (vadybos ekspertų) rengimo seminaras „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“ I sesija

2014-12-15 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Renginys įvyko 2014 m. gruodžio 15-19 d.

XXI a. iššūkiai švietimui
Reikalavimai mokytojų kvalifikacijai
Konsultavimas. Konsultavimo tipai, funkcijos.
Kompetencijos aplanko rengimo metodika
Vadybos ekspertų etikos kodeksas
Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas remiantis vadovų atestacijos nuostatais.
Turto administravimas ir valdymas, remiantis vadovų atestacijos nuostatais
Švietimo politika ir mokyklos strategija
Mokyklos valdymasUgdymo plėtotės centras

Snieguolė Dinapienė, snieguole.dinapiene@nsa.smm.lt, (8 5) 277 2171, 8 611 40334 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.