Konferencija: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimas: principai ir realijos

2015-01-30 09:30 Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Apie renginį:

(jau galima persisiųsti ir išsispausdinti pažymą dėl dalyvavimo konferencijoje)

Dalyvavimo pažymaUgdymo plėtotės centras

Raimundas Zabarauskas, raimundas.zabarauskas@upc.smm.lt, (8 5) 210 9830 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.