Globalusis švietimas praktikoje

2014-02-06 09:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. vasario 6–7 d. vyko seminaras „Globalusis švietimas praktikoje“. Jo metu buvo pasirengta diskutuoti su mokiniais globaliais šiuolaikinio pasaulio klausimais ir išbandytos įdomios metodinės priemonės. Seminaro metu nuosekliai supažindinta su pagrindinėmis globaliojo švietimo temomis ir metodikomis, pateiktos rekomendacijos dėl integracijos galimybių į ugdymo turinį.Ugdymo plėtotės centras

Daina Grigėnienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, daina.grigeniene@upc.smm.lt (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.