Diskusija dėl metodinės savaitės „Menų dūzgės“

2014-01-30 12:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, siekdamas įgyvendinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050) keliamus uždavinius švietimui, švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės Lietuvos švietimo koncepcijoje (patvirtintoje Lietuvos švietimo tarybos 1992 m. spalio 22 d.) iškeltas idėjas, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatas, organizavo diskusiją tema – metodinė savaitė „Menų dūzgės“.

Šių metų sausio 30 d. į diskusiją dėl bendradarbiavimo galimybių atvyko (63) institucijų – savivaldybių administracijų švietimo padalinių, aukštųjų mokyklų, muziejų, vyriausybinių, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų – atstovai, susiję su meniniu ugdymu. Diskusijoje pristatyta "Menų dūzgių" koncepcija, aptartas institucijų, teikiančių edukacines paslaugas, bendradarbiavimas ir kaip kiekviena institucija galėtų prisidėti organizuojant šį renginį.

Lietuvos radijo ir televizijos Archyvų skyriaus vadovė Miglė Greičiuvienė pristatė „Mediatekos“ klodus, kuriuos galima panaudoti meninio ugdymo pamokose, vartotojo filmuką, kaip naudotis „Mediateka“. Dalyviai galėjo išbandyti iš dalies susistemintą vaizdo, garso medžiagą, skirtą meniniam ugdymui.

Antroje renginio dalyje prof. Libertas Klinka pristatė knygą „Lietuviškų tradicijų skrynelė“, kurią išleido leidykla „Didakta“. Prof. Liberto Klimkos knygos „Lietuviškų tradicijų skrynelė“ turinys (424 p.) sudarytas pagal metų ratą. Dalyviai išgirdo nuoseklų pasakojimą, papildytą vaizdo įrašais, kiekvienam skyreliui: 

1) Šventinių dienų tradicijos;
2) Senoviniai šeimos papročiai;
3) Lietuvio namai namučiai;
4) Čia mūsų Lietuva;
5) Lietuvis ir gamta;
6) Senosios mitologijos pabiros. Leidinys dera su tautinio ir pilietinio ugdymo Lietuvos švietimo įstaigose gairėmis.
Leidinio recenzentai - prof. V. Grincevičienė ir prof. J. A. Krikštopaitis.

 

Žydrė Jautakytė, "Menų dūzgių" koncepcija
Pažyma_2014-01-30.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.