Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymai

2014-01-30 10:00 Old Port Hotel, Žvejų g. 20, Klaipėda.

Apie renginį:

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo naujovių sklaidos modelis“, vyksta regioniniai Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymai (toliau – mokymai). Sausio mėn. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įvyko 5 pirmieji I-osios sesijos mokymai.

Šių mokymų tikslas – suteikti konsultantams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip taikant įvairius metodus veiksmingai konsultuoti mokytojus, ugdymo procese naudojančius ar pradedančius naudoti skaitmenines mokymo priemones (toliau – SMP).

Pirmųjų mokymų metu konsultantams pristatytas Programos turinys bei tolimesnė jos įgyvendinimo eiga. Mokymų pradžioje buvo išsiaiškinti dalyvių lūkesčiai, pristatytos ir praktiškai išbandytos naujos SMP. Konsultantai gavo teorinių žinių apie pagrindines konsultantų funkcijas, įgijo žinių apie suaugusiųjų mokymo ypatumus ir kt.

Mokymų metu konsultantams pristatyta, kaip sukurti skatinantį mokytis ir bendradarbiauti mokymosi mikroklimatą, kaip identifikuoti skirtingus komandos vaidmenis. Pirmųjų mokymų metu priklausomai nuo dalyvių individualių poreikių suformuluotos individualios konsultantų mokymosi užduotys, identifikuoti kitų susitikimų tikslai, reflektuotas ir apibendrintas I-osios sesijos mokymų tyrinys.

Išklausę šią mokymų sesiją ir patys išbandę naujas SMP, konsultantai gebės dalintis patirtimi su kolegomis, padės jiems spręsti problemas, susijusias su SMP naudojimu ir taikymu, tobulėti, kartu mokytis ir drauge ieškoti sprendimų.

Mokymai vyko po 2 dienas (kiekvieno seminaro trukmė – 16 akad. val.). Mokymuose dalyvavo 73 dalyviai.

P1011019.JPG
P1011033.JPG
P1011056_1.JPG
P1011068.JPGUgdymo plėtotės centras

www.upc.smm.lt/projektai/sklaida/aprasas.php

Edita Sederevičiūtė, edita.sedereviciute@upc.smm.lt (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.