Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymai

2014-02-25 10:00 Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Apie renginį:

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo naujovių sklaidos modelis“, vyksta regioniniai Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymai (toliau – mokymai). Vasario mėn. Utenoje, Šiauliuose ir Druskininkuose įvyko 3 paskutinieji I-osios sesijos ir 2 pirmieji II-iosios sesijos konsultantų mokymai.

Šių mokymų tikslas – suteikti konsultantams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kaip taikant įvairius metodus veiksmingai konsultuoti mokytojus, ugdymo procese naudojančius ar pradedančius naudoti skaitmenines mokymo priemones (toliau – SMP).

Pirmosios dienos mokymų pradžioje aptartos pozityviai įtakai reikalingos nuostatos, mokymų dalyviams pristatytas abipusę vertę kuriančios komunikacijos modelis, išnagrinėtos sprendimą organizacijoje priimančių asmenų tipologijos ir bendravimo su sunkiais žmonėmis principai, išsiaiškinti prieštaravimų valdymo algoritmai. Mokymų metu organizuoti praktiniai užsiėmimai, kurių metu mokymų dalyviai lavino įtaigaus argumentavimo įgūdžius, nagrinėjo argumentų sudarymo principus ir sudarinėjo argumentų banką, taip pat atliko testą, skirtą dalyvių paveikiam elgesiui dirbant su būsimais SMP vartotojais įvertinti. Vėliau interpretuoti testo rezultatai, atliktas komandinis grįžtamasis ryšys, reflektuotas darbas.

Antrosios dienos mokymų metu konsultantams pristatyta pasiruošimo prezentacijai schema ir aptarta išankstinė auditorijos analizė, mokymų dalyviai supažindinti su prezentacijos sudėtinėmis dalimis ir jos išnaudojimo galimybėmis. Buvo aptarta, kaip susieti prezentacijos turinį ir formą, išsiaiškinta, kaip idėją paversti įtaigia vaizdine istorija, išnagrinėti vizualiosios prezentacijos principai. Mokymų dalyviai supažindinti su auditorijos ir dėmesio valdymo principais bei dažniausiai pasitaikančiomis prezentacijos kliūtimis, taip pat pristatyti scenos baimės kontroliavimo ir pasitikėjimo savimi principai, paaiškinti pasisakymo užbaigimo akcentai bei atskleista, kaip valdyti klausimus ir prieštaravimus. Mokymų pabaigoje reflektuotas ir apibendrintas darbas, užduoti namų darbai mokymų dalyviams.

Išklausę šią mokymų sesiją ir patys išbandę naujas SMP, konsultantai gebės dalintis patirtimi su kolegomis, padės jiems spręsti problemas, susijusias su SMP naudojimu ir taikymu, tobulėti, kartu mokytis ir drauge ieškoti sprendimų.

Mokymai vyko po 2 dienas (kiekvieno seminaro trukmė – 16 akad. val.). Ugdymo plėtotės centras

www.upc.smm.lt/projektai/sklaida/aprasas.php

Edita Sederevičiūtė, edita.sedereviciute@upc.smm.lt (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.