Metodinė konsultacija „Technologijų mokyklinio brandos egzamino vykdymas ir vertinimas“.

2014-03-17 09:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014 m. kovo 17 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko metodinė konsultacija vidurinio ugdymo technologijų mokytojams, technologijų mokyklinio brandos egzamino kandidatų vadovams, technologijų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijų nariams, besirengiantiems įgyvendinti technologijų brandos egzaminą. Metodinės konsultacijos buvo organizuotos atsižvelgiant į technologijų ir profesijos mokytojų poreikį, išaiškėjusį metodinėse dienose savivaldybių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams – padėti pasirengti technologijų mokyklinio brandos egzamino (toliau – MBE) kriteriniam vertinimui.

Renginio dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas dr. Loreta Statauskienė ir pristatė problemų sprendimo bendradarbiaujant konstruktą. Susimąstyti telkė ir klausimas: „Ar siūlome idėjas ir teikiame sprendimus?“ Ji atkreipė dėmesį į žinią, kad 2015 m. be skaitymo gebėjimų, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo patikrinimo, planuojamas problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžių ir finansinio raštingumo PISA (tarptautinis mokinių pasiekimų tyrimas) patikrinimas.

Eglė Vaivadienė, Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, apžvelgė Technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimą ir vykdymą reglamentuojančių dokumentų pokyčius (pridedama), pristatė 2014 m. brandos egzaminų preliminarius pasirinkimus (pridedama). Technologijų MBE vykdomas 58 savivaldybėse, populiariausias Kauno mieste – jį pasirinko 1519 mokinių.

Metodinės konsultacijos dalyviai peržiūrėjo ir aptarė technologijų MBE baigiamojo darbo aprašų pavyzdžius, kėlė klausimus, bendradarbiaudami sprendė kilusias problemas. Kartu su Ale Vilutiene, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininke, analizavo technologijų MBE baigiamojo darbo aprašo struktūrą, formatavimo ypatumus. Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio poskyrio vedėjos dr. Zitos Nauckūnaitės vaizdo paskaita „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“ padėjo atsakyti į daugelį technologijų MBE baigiamojo darbo aprašo rengimo – turinio formavimo, minties raiškos, citavimo, literatūros ir informacijos šaltinių sąrašo sudarymo – klausimų.

Dirbdami grupėmis dalyviai analizavo ir vertino 2013 m. technologijų MBE kandidatų baigiamuosius darbus, mokėsi geriau suprasti egzamino reikalavimus, vykdymo instrukcijas, rekomendacijas, vertinimo kriterijus, jų taikymą, vadovavimo kandidatams pobūdį, teikė „kolega kolegai“ pobūdžio pasiūlymus.

Eglė Vaivadienė pristatė technologijų MBE vertinimo kriterijų projektą. Prašytume Jūsų apsvarstyti jį metodinėse grupėse, savivaldybių metodiniuose būreliuose ir pasiūlymus iki 2014 m. gegužės 15 d. pateikti Eglei Vaivadienei el. p. adresu egle.vaivadiene@upc.smm.lt.

Technologinio ugdymo kuratorė pasidžiaugė įsisteigusia Technologijų mokytojų asociacija, pristatė artimiausius technologijų mokytojams skirtus kvalifikacijos tobulinimo renginius Lietuvoje.

Metodinėse konsultacijose dalyvavo 84 mokytojai iš visų Lietuvos regionų.

Dalyvavusiųjų renginyje prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame.

Iki susitikimo metodinėje dienoje savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, kuri vyks  2014 m. balandžio 11 d. Ugdymo plėtotės centre.

Konsultacijas organizavo Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio ir Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriai.

Eglė Vaivadienė. Preliminarūs pasirinkimai.pdf
Eglė Vaivadienė. Technologijų MBE.pdf
TMBE_vertinimo_kriteriju_projektas.pdf
Pazyma_kovo_17_d.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.