Neurodidaktikos pagrindai

2014-04-08 09:30 Švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius.

Apie renginį:

Siūlome susipažinti su renginio medžiaga http://www.youtube.com/watch?v=r2Qkha2eLBI

dr. Marion Grein Neurodidaktikos pagrindai.pptx
Pazyma. Susitikimas Neurodidaktikos pagrindai.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.