Metodinė diena savivaldybių dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams

2014-04-01 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014-04-01 vyko metodinė diena savivaldybių dorinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams. Kviečiame susipažinti su renginio medžiaga.

L. Sinicienė. Kaip mokyklose integruojamas rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo turinys.ppt
Skaitymo gebėjimų užduočių pavyzdžiai.pdf
V. Zeliankienė. Mokytojas strategas. Kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą.pptUgdymo plėtotės centras

Po renginio prašome užpildyti apklausos anketą. Dėkojame
www.manoapklausa.lt/apklausa/555241950/

Regina Žukienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, regina.zukiene@upc.smm.lt (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.