Metodinė diena savivaldybių meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams

2014-04-03 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Metodinėje dienoje „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės mokinių mokymosi gerinimui“, vykusioje 2014 m. balandžio 3 d. Ugdymo plėtotės centre, pristatytos metodinės medžiagos panaudojimo galimybės gerinant meninio ugdymo procesą, kryptingai planuojant metodinę veiklą mokymosi pasiekimams gerinti, aptariant informacijos sklaidos būdus, kaip įtraukti mokinius į smalsųjį mokymąsi.

Renginio dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas dr. Loreta Statauskienė ir pristatė problemų sprendimo bendradarbiaujant konstruktą. Susimąstyti telkė ir klausimas: „Ar siūlome idėjas ir teikiame sprendimus?“ Ji atkreipė dėmesį į žinią, kad 2018 m. planuojamas muzikinio raštingumo PISA (tarptautinis mokinių pasiekimų tyrimas) patikrinimas.

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė pasidžiaugė, kad meninio ugdymo mokytojams netrūksta visuomenės dėmesio, ir pristatė mokytojus, pastarąjį dešimtmetį nominuotus Metų mokytojo vardui ir tapusius Metų mokytojais: Stasė Skurulskienė, Roma Ruočkienė, Leonidas Abaris, Romualdas Pučekas, Svajūnas Klimas, Darius Dirsė. Ji apžvelgė šių metų mokytojų patirtį meninio ugdymo srityje ir pasidalijo savo patirtimi. Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos muzikos mokytoja ekspertė ir 2014 metų mokytoja Stasė Skurulskienė seminaro dalyviams papasakojo savo sėkmės istoriją, sulaukė didelio susidomėjimo, klausimų ir padėkų. Mokytojai aptarė S. Skurulskienės pasakojimą ir pasidalijo savo patirtimi tarpusavy ir grupėse.

Apžvelgdama metodinės medžiagos panaudojimą meninio ugdymo pamokose Ugdymo plėtotės centro (toliau – UPC) metodininkė Žydrė Jautakytė nurodė UPC interneto svetainėje pateikiamą metodinę medžiagą pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti, ilgalaikių planų pavyzdžius pradinio ir pagrindinio ugdymo bei vidurinio ugdymo turiniui planuoti, metodinę pagalbą kompetencijoms ugdyti. Tiems, kuriems aktualu menų brandos egzamino įgyvendinimas, siūlė pasinaudoti jau antrus metus UPC interneto svetainėje sukurtoje rubrikoje „Menų mokyklinis brandos egzaminas“ pateikiama informacija (dokumentais, praktiniais pavyzdžiais, dr. Zitos Nauckūnaitės pristatymu „Kaip rengti menų mokyklinio brandos egzamino kūrybinio darbo aprašą“, instrukcijomis, analize ir rekomendacijomis). Buvo pristatyta ir meno edukacijos kultūros erdvėse savaitės „Menų dūzgės“ programa.

Dalyviai galėjo išbandyti UPC projekto sukurtas skaitmenines menų mokymo priemones. Jas pristatė UPC metodininkė Aušra Gutauskaitė.

Lietuvos radijo ir televizijos Archyvų skyriaus vadovė Miglė Greičiuvienė pristatė „Mediatekos“ klodus, kuriuos galima panaudoti meninio ugdymo pamokose, vartotojo filmuką, kaip naudotis „Mediateka“.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė pristatė UNESCO edukacines veiklas, patiems kantriausiems dalyviams padovanojo mokomuosius įrašus „Kukutynė 2010“, „Kukutynė mokytojams 2012“.

Laima Rutkauskienė pristatė artimiausius dalykinius renginius: tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“ (2014 m. balandžio 10–11 d., Lietuvos edukologijos universitete), Šokio mokytojų asociacijos XVII tarptautinį kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą (2014 m. balandžio 30 d., Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje).

Apibendrinant metodinės dienos veiklas metodinių būrelių pirmininkams pasiūlyta aptarti savo sėkmės istorijas ir svarbiausius veiksnius, taip pat apmąstyti, ko trūksta, kokių tikslinių kvalifikacijos programų dar reikia, kad gerėtų mokinių pasiekimai meninio ugdymo srityje. Rūpimus klausimus mokytojai pažadėjo atsivežti diskusijoms į kitą metodinių būrelių pirmininkų seminarą.

Iki susitikimo metodinėje dienoje 2014 m. rugpjūčio mėn.!

Po renginio prašytume užpildyti apklausos anketą. Dėkojame už pagalbą.

 

Pazyma_2014-04-03.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.