Koncepcijos, skirtos meno edukacijos kultūros erdvėse savaitei „Menų dūzgės“, pristatymas

2014-03-18 13:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami įgyvendinti Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ (patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 (Žin., 2012, Nr. 61-3050) keliamus uždavinius švietimui, švietimo reformos pradininkės habil. dr. Meilės Lukšienės Lietuvos švietimo koncepcijoje (patvirtintoje Lietuvos švietimo tarybos 1992 m. spalio 22 d.) iškeltas idėjas, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatas, organizuoja meno edukacijos kultūros erdvėse savaitę „Menų dūzgės“.

Šių metų sausio 30 d., vasario 27 d. vykusiose kultūros institucijų, susijusių su meniniu ugdymu, atstovų diskusijose buvo aptarti bendrojo ugdymo mokytojų lūkesčiai ir bendradarbiavimo galimybės kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“.

2014 m. kovo 18 d. meno edukacijos kultūros erdvėse savaitės „Menų dūzgės“ koncepcija pristatyta savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovams, atsakingiems už meninį ugdymą, formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojams. Informacija apie meno edukacijos kultūros erdvėse savaitę „Menų dūzgės“ pateikta Ugdymo plėtotės centro svetainėje adresu http://www.ugdymas.upc.smm.lt/duomenys/index.php. Sudarytas 158 meno edukacijos renginių žemėlapis. Transliacijos dalyviams Raimundas Zabarauskas pateikė registracijos per Ugdymo plėtotės centro duomenų bazę "Pieva" instrukciją, su galimybe išsispausdinti pažymas (apie aplankytus renginius).

Į transliacijos internetu dalyvių klausimus, pateiktus raštu, atsakė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro specialistai. Organizatoriai atkreipė dėmesį į meninio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybes panaudojant kultūros organizacijų iniciatyvas meno edukacijos kultūros erdvėse savaitėje „Menų dūzgės“.

2014 m. balandžio 14–18 d. Lietuvos aukštosios mokyklos, bibliotekos, muziejai, koncertinės įstaigos, teatrai, vyriausybinės, nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos pristatys meno edukacijos kultūros erdvėse programas meninio ugdymo pedagogams.

Iki susitikimo "Menų dūzgių" renginiuose.

Žydrė Jautakytė Menų dūzgių koncepcijaUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.