Metodinė diena savivaldybių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkams

2014-04-29 10:00 Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Apie renginį:

2014-04-29 dieną vyko metodinė diena savivaldybių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams metodinių būrelių pirmininkams. Kviečiame susipažinti su renginio medžiaga.

Dr. L. Statauskienė_Ugdymo plėtotės centro veikla.ppt
E. Maščinskaitė_Edukacinio filmo panaudojimo galimybės.pptx
I. Juraitienė, R. Bernotienė_Metodinės medžiagos naudojimo galimybės.pptx
R. Vyšniūnienė_Fonetinės ritmikos lavinimas.ppt
V. Gudauskytė_Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.pptx
A.Zaukienė-Metodinė diena.pptx
Pažyma 2014-04-29.pdfUgdymo plėtotės centras

Aldona Zaukienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, aldona.zaukiene@upc.smm.lt (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.