Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

2014-06-11 10:00 Šiaulių universiteto Menų fakultetas, P. Višinskio g. 11, Šiauliai.

Apie renginį:

2014 m. birželio 11 d. Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą „Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas“, kuris vyko Šiaulių universiteto Menų fakultete. Antrus metus vykdomo menų mokyklinio brandos egzamino komisijų pirmininkai, kandidatų vadovai, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojai, ugdymo įstaigų administracijos atstovai, savivaldybių administracijų specialistai (švietimo skyrių, švietimo centrų), atsakingi už meninį ugdymą, pasidalijo egzamino sėkmėmis ir įgyvendinimo patirtimi. Dalyviai (59) iš Šiaurės Lietuvos regiono, dirbdami grupėmis pagal iš anksto pateiktus klausimus „Ką reikia aptarti po egzamino?“, argumentavo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo bei vertinimo lapų pakeitimus, kvietė aiškiau reglamentuoti egzamino vertinimo komisijos darbą, aiškinosi apmokėjimo už kandidatų rengimą, brandos egzamino kūrybinių darbų saugojimo klausimus ir kt. 

Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėjos dr. Astos Ranonytės pranešimą „Menų mokyklinis egzaminas 2014“ pristatė Ugdymo plėtotės centro metodininkė Žydrė Jautakytė. Ji atkreipė dėmesį į kandidatų darbų vadovams ir vertinimo komisijų nariams suteiktą atsakomybę - sąžiningai vertinti. Renginio dalyvius supažindino su Brandos darbo (toliau – BD) programos projektu. Lietuvoje BD sujungtų visas tris kryptis – technologijų, menų kryptis ir tiriamąjį darbą. Žydrė Jautakytė kartu su meninio ugdymo puoselėtojais aiškinosi brandos darbo kryptis, ypač daug diskusijų sukėlė tiriamasis darbas. 

Šiaulių universiteto Menų fakulteto prodekanė doc. dr. Gedutė Grigaliūnaitė dalyviams išsamiai pristatė studijų programas, jų praktinį pritaikymą, karjeros galimybes, fakulteto dėstytojų rengiamus praktinius užsiėmimus. „Mažosios menų akademijos“ nemokami kursai moksleiviams vyksta kiekvieną mokslo metų penktadienį. 

Po seminaro vykusiame susitikime aptartos meninio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės panaudojant aukštųjų mokyklų, kolegijų patirtį ir iniciatyvas. Diskusijoje dalyvavo, savo patirtį ir galimybes pateikė Šiaulių universiteto Menų fakulteto dėstytojai ir mokslininkai, tyrėjai ir specialistai.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams už klausimus, pastebėjimus ir pasiūlymus, taip pat Šiaulių universiteto Menų fakulteto darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Pažyma 2014-06-11.pdf
Ką reikia aptarti po egzamino.pdf
Dr. Asta Ranonytė. Menų mokyklinis brandos egzaminas.pdf
Menų MBE apibendrinimo seminarų dalyviai.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.