Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

2014-06-19 10:00 Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Gedimino g. 43, Kaunas.

Apie renginį:

2014 m. birželio 19 d. Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą „Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas“. Seminaras vyko Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete. Antrus metus vykdomo menų mokyklinio brandos egzamino komisijų pirmininkai, kandidatų vadovai, vidurinio ugdymo menų dalykų mokytojai, ugdymo įstaigų administracijos atstovai, savivaldybių administracijų specialistai (švietimo skyrių, švietimo centrų), atsakingi už meninį ugdymą, pasidalijo egzamino sėkmėmis ir įgyvendinimo patirtimi. Dalyviai (jų buvo 52) iš Vidurio Lietuvos, dirbdami grupėmis pagal iš anksto pateiktus klausimus „Ką reikia aptarti po egzamino?“, argumentavo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo bei vertinimo lapų pakeitimus, kvietė egzamino įgyvendinimo instrukcijoje aiškiau reglamentuoti vertinimo komisijos darbą, aiškinosi laikaraščio ir kūrybinio proceso dermę, apmokėjimo už kandidatų rengimą, brandos egzamino kūrybinių darbų saugojimo klausimus ir kt. 

Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėjos dr. Astos Ranonytės pranešimą „Menų mokyklinis egzaminas 2014“ pristatė Ugdymo plėtotės centro metodininkė Žydrė Jautakytė. Ji atkreipė dėmesį į kandidatų darbų vadovams ir vertinimo komisijų nariams suteiktą atsakomybę - sąžiningai vertinti. Renginio dalyvius supažindino su Brandos darbo (toliau – BD) programos projektu. Lietuvoje BD sujungtų visas tris kryptis – technologijų, menų kryptis ir tiriamąjį darbą. Žydrė Jautakytė kartu su meninio ugdymo puoselėtojais aiškinosi brandos darbo kryptis, ypač daug diskusijų sukėlė tiriamasis darbas. 

Seminare aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp fakulteto ir gimnazijų, vidurinių mokyklų mokytojų ir mokinių, pristatyta Audiovizualinių menų katedros kuruojama Muzikos technologijų bakalauro studijų programa kaip išskirtinė Kauno technologijos universiteto programa. Mokytojams pristatytas programos aprašas, suteikiami gebėjimai ir dėstomi dalykai, galimybė atvykti su mokiniais į atvirų paskaitų dienas ir dalyvauti muzikos technologijų paskaitose ar stebėti jas virtualiai.

Meninio ugdymo pedagogai susidomėjo ir magistrantūros studijų programomis – „Tarpdalykinė muzikologija“ ir „Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas“. Be tiesiogiai su menais susijusių programų pristatytos ir kitos Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto siūlomos programos.

Fakultetas taip pat siūlo ir organizuoja įvairias kvalifikacijos kėlimo programas, seminarus ir studijas mokyklų pedagogams, norintiems įgyti naujų kompetencijų ar pasirengti praktinei veiklai. Viena tokių galimybių – Edukologijos katedros siūlomos laipsnio nesuteikiančios studijosPedagogikos studijos“, aptarti priėmimo reikalavimai.

Mokytojams pristatytos galimybės kelti ir atnaujinti savo kvalifikaciją fakultete veikiančiame ir savo paslaugas siūlančiame Edukacinės kompetencijos centre arba įteisinti ir formalizuoti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas ir gebėjimus.

Po seminaro vykusiame susitikime aptartos meninio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės panaudojant aukštųjų mokyklų patirtį ir iniciatyvas. Diskusijoje dalyvavo Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanė doc. dr. Jurgita Šiugždinienė, Studijų prodekanė dr. Dainora Maumevičienė, Audiovizualinių menų katedros vedėjas Vytautas Kederys, dėstytojai ir mokslininkai, tyrėjai ir specialistai.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams už klausimus, pastebėjimus ir siūlymus, taip pat Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Pažyma 2014-06-19.pdf
Ką reikia aptarti po egzamino.pdf
Dr. Asta Ranonytė. Menų mokyklinis brandos egzaminas.pdf
Menų MBE apibendrinimo seminarų dalyviai.pdfUgdymo plėtotės centras

Alė Vilutienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, ale.vilutiene@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.