Metodinė diena Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojams „Informacinių technologijų integruotosios pamokos – gerosios patirties sklaida“

2014-04-16 10:00

Apie renginį:

Informacinių technologijų mokytojai pasidalijo gerąja patirtimi

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius ir Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis, bendradarbiaudami su Ugdymo plėtotės centru, 2014 m. balandžio 16 d. Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijoje organizavo informacinių technologijų mokytojams skirtą metodinę dieną „Informacinių technologijų integruotosios pamokos – gerosios patirties sklaida“.

Konferencijos pobūdžio metodinė diena buvo skirta pasidalyti patirtimi vedant integruotas informacinių technologijų ir kitų dalykų pamokas 7–8 klasėse, aptarti teigiamus ir neigiamus integruotų pamokų aspektus, problemas, kurios kyla vedant šias pamokas ir galimus šių problemų sprendimo būdus.

Metodinėje dienoje dalyvavo 69 mokytojai, dirbantys Vilniaus miesto ir rajono mokyklose.

Renginį pradėjo Ugdymo plėtotės centro Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė Albina Zdanevičienė pranešimu „Vertinimo ugdymo procese pavyzdžiai (7–8 kl.)“.

Patirtimi vedant integruotas pamokas dalijosi Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokytojas Jonas Ruigys, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos informacinių technologijų mokytoja Gražina Chmilkevičienė ir matematikos mokytoja Zita Didikienė, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integruotų pamokų privalumus ir trūkumus apžvelgė Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokytoja Inga Jusevič.

Originalių pamokų idėjomis pasidalijo Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos mokytoja Irina Padvaiskaitė.

Įdomiai apie integruotų pamokų idėjas ir aktyvaus dalyvavimo įvairiuose konkursuose patirtį pasakojo Neringa Jasiūnaitė, Vilniaus Taikos progimnazijos mokytoja.

Integruotą informacinių technologijų ir matematikos konkursą Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono mokykloms pristatė ir pakvietė dalyvauti Pavel Stefanovič ir Natalja Švaibovič, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytojai.

Apie pasirengimą integracijai kalbėjo Irus Grinis, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos mokytojas. Klausimą „Kas yra IT mokytojas šių dienų mokykloje?“ iškėlė Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius.

IT mokytojai džiaugėsi sudaryta galimybe susitikti, pabendrauti, pasidalyti integravimo gerąja patirtimi ir naujomis idėjomis kitiems mokslo metams.

Rima Šiaulienė, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos IT mokytoja, IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Renginio akimirkos:

 

Albina Zdanevičienė. Vertinimo ugdymo procese pavyzdžiai (7–8 kl.)
Neringa Jasiūnaitė. Gerosios praktinės patirties sklaida
Gražina Chmilkevičienė ir Zita Dikienė. Integracija 5–8 klasėse
Pavel Stefanovič ir Natalja Švaibovič. Integruotas IT ir matematikos konkursas
Jonas Ruigys. Integruoto IT mokymo ptirtis Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje
Inga Jusevič. IT ir kitų dalykų integruotų pamokų privalumai ir trūkumai
Irus Grinis. IT pamokos penktose klasėse integracijos pradžia
Irina Padvaiskaitė. Originalių pamokų idėjos
Tomas Jankūnas. Kas yra IT mokytojas šių dienų mokykloje
Metodinės dienos dalyviai (nuotrauka 1)
Metodinės dienos dalyviai (nuotrauka 2)
PažymaUgdymo plėtotės centras

Giedrė Čiapienė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, giedre.ciapiene@upc.smm.lt (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.