Metodinė diena informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas “

2014-08-25 10:00 Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Apie renginį:

Metodinės dienos informacinių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams ar deleguotiems atstovams, vykusios 2014-08-25 „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“ medžiaga ir dalyvavimo pažyma

_Pasiekimų_gerinimas_Metodinės_dienos_(ŠMM).pdf
R._Šiaulienė_2014_m__IT_VBE_statistinės_analizės_pristatymas.pdf
R._Šiaulienė_Mokinių_praktinių_problemų_sprendimo_gebėjimų_ir_kūrybiško_ugdymas__IT_PUPP_išbandymo_geroji_patirtis.pdf
E._Motiejūnienė._O._Monkevičienė_Programų_aprašai.pdf
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis..pdf
S.Vingelienė._Vertinimo_rezultatų_panaudojimas_(_matematikos_mokytojams).pdf
G._Vaidelis_Galimybės_ugdymo_proceso_modernizavimui.pdf
metodinės_dienos_pažyma_2014-08-25_3.pdfUgdymo plėtotės centras

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.