Metodinė diena gamtos mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“

2014-08-26 10:00 Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Apie renginį:

Metodinės dienos gamtos mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams ar deleguotiems atstovams, vykusios 2014-08-26 „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“ medžiaga ir dalyvavimo pažyma

A._Gutauskaitė_OECD_PISA_2015_m__tyrimų_programa__Užduočių_pavyzdžiai.pdf
Dalyvavimo_pažyma_ir_sąrašas_08.26.pdf
J_Dzikavičiūtė_Įžvalgos_po_PUPP_išbandymo_2014-08-26.pdf
S._Vingelienė_Vertinimo_rezultatų_panaudojim_galimybės_(gamtos_mokslai).pptx
_Pasiekimų_gerinimas_Metodinės_dienos_(ŠMM).pdf
E._Motiejūnienė._O._Monkevičienė_Programų_aprašai.pdf
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis..pdfUgdymo plėtotės centras

www.upc.smm.lt/naujienos/atnaujinta/2014/ppvupa.php

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.