Metodinė diena socialinių mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams arba deleguotiems nariams „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“

2014-08-27 10:00 Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius.

Apie renginį:

Metodinės dienos socialinių mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams ar deleguotiems atstovams, vykusios 2014-08-27 „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“ medžiaga ir dalyvavimo pažyma

A._RanonytėKokie_pasiekti_rezultatai_baigus_pagrindinę_ir_vidurinę_mokyklą(_socialiniai_mokslai).pdf
G._Orintienė_Kokius_pasiekimus_išugdome_per_Socialinio_ugdymo_dalykus.pdf
N._Grybovienė_Kaip_pagerinti_mokinių_mokymo(si)_pasiekimus_(_istorija).pdf
._Gerulaitis_Kaip_pagerinti_mokinių_mokymo(si)_pasiekimus_(_geografija).pdf
_Pasiekimų_gerinimas_Metodinės_dienos_(ŠMM).pdf
E._Motiejūnienė._O._Monkevičienė_Programų_aprašai.pdf
S._Bitlieriūtė_Metodinės_veiklos_modelis..pdf
Metodinės_dienos_pažyma_08.27_3.pdfUgdymo plėtotės centras

www.upc.smm.lt/naujienos/atnaujinta/2014/ppvupa.php

Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė, salomeja.bitlieriute@upc.smm.lt, (8 5) 277 2194 (Ugdymo plėtotės centras)
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.